Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
2 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
3 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0977.999999 9.999.000.000 77 Đặt mua
6 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
8 Vinaphone 0916.222222 1.200.000.000 28 Đặt mua
9 Mobifone 0939.333333 2.900.000.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
11 Viettel 0978.777777 2.555.000.000 66 Đặt mua
12 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
13 Vinaphone 0889.777777 1.260.000.000 67 Đặt mua
14 Vinaphone 0825.333333 520.000.000 33 Đặt mua
15 Vinaphone 0944.000000 552.000.000 17 Đặt mua
16 Viettel 0984.000000 576.000.000 21 Đặt mua
17 Vinaphone 0858.555555 871.000.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0973.666666 2.799.000.000 55 Đặt mua
19 Viettel 0362.555555 536.000.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0382.777777 450.000.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0399.222222 399.000.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0981.555555 2.100.000.000 48 Đặt mua
23 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
24 Vietnamobile 0568.444444 220.850.000 43 Đặt mua
25 Vietnamobile 0588.444444 296.450.000 45 Đặt mua
26 Vietnamobile 0523.777777 412.000.000 52 Đặt mua
27 Vinaphone 0825.222.222 423.000.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0866.888888 6.190.000.000 68 Đặt mua
29 Vinaphone 0834.666666 900.000.000 51 Đặt mua
30 Viettel 0354.222.222 314.000.000 24 Đặt mua
31 Viettel 0399.777777 635.000.000 63 Đặt mua
32 Máy bàn 02906.555.555 999.000.000 47 Đặt mua
33 Vinaphone 0912.333333 5.050.350.000 30 Đặt mua
34 Mobifone 0933.444444 1.110.950.000 39 Đặt mua
35 Gmobile 0598.666666 420.000.000 58 Đặt mua
36 Viettel 0385.222.222 367.000.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0335.666666 1.000.000.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0388.222222 439.000.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0358.333.333 445.000.000 34 Đặt mua
40 Viettel 0399.000000 281.000.000 21 Đặt mua
41 Vinaphone 0886.222.222 760.000.000 34 Đặt mua
42 Vinaphone 0832.444444 272.000.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0367.111111 255.000.000 22 Đặt mua
44 Vinaphone 0837.111111 297.350.000 24 Đặt mua
45 Viettel 0985.000000 697.000.000 22 Đặt mua
46 Vinaphone 0819.111111 403.000.000 24 Đặt mua
47 Vinaphone 0914.333.333 950.000.000 32 Đặt mua
48 Viettel 0338.222.222 388.000.000 26 Đặt mua
49 Vietnamobile 0585.000.000 350.000.000 18 Đặt mua
50 Viettel 0352.333.333 423.000.000 28 Đặt mua
51 Viettel 0382.555.555 600.000.000 43 Đặt mua
52 Gmobile 0993.999999 4.610.000.000 75 Đặt mua
53 Viettel 0398.333333 369.000.000 38 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.444444 488.000.000 40 Đặt mua
55 Vinaphone 0825.777777 517.000.000 57 Đặt mua
56 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 0707.444444 750.000.000 38 Đặt mua
58 Vinaphone 0941.777.777 1.700.000.000 56 Đặt mua
59 Viettel 0399.333333 596.000.000 39 Đặt mua
60 Máy bàn 02439.111.111 60.000.000 24 Đặt mua
61 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
62 Vinaphone 0911.222222 2.000.350.000 23 Đặt mua
63 Vinaphone 0828.777777 888.000.000 60 Đặt mua
64 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
65 Viettel 0345.666666 1.530.000.000 48 Đặt mua
66 Viettel 0366.888888 3.566.350.000 63 Đặt mua
67 Mobifone 09.35777777 1.890.000.000 59 Đặt mua
68 Viettel 0355.222222 398.000.000 25 Đặt mua
69 Viettel 0979.777777 4.960.000.000 67 Đặt mua
70 Gmobile 0598.999999 1.780.000.000 76 Đặt mua
71 Viettel 0977.444444 596.000.000 47 Đặt mua
72 Vinaphone 0888.777777 2.270.000.000 66 Đặt mua
73 Viettel 0865.222.222 467.000.000 31 Đặt mua
74 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
75 Vinaphone 0915.777777 1.780.000.000 57 Đặt mua
76 Viettel 0395.999999 1.910.000.000 71 Đặt mua
77 Viettel 0385.777777 383.000.000 58 Đặt mua
78 Vinaphone 0911.444.444 762.000.000 35 Đặt mua
79 Viettel 0989.666666 6.010.000.000 62 Đặt mua
80 Vinaphone 0941.999999 3.900.000.000 68 Đặt mua
DMCA.com Protection Status