Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.44.1980 1.190.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0376.59.1980 1.280.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0945.551.980 5.800.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 0836.261.980 2.400.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0837.91.1980 1.830.000 46 Đặt mua
6 Mobifone 0794.08.1980 1.830.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0769.08.1980 1.830.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 0764.57.1980 1.830.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 0764.55.1980 2.130.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 0784.73.1980 1.830.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0786.57.1980 1.830.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0783.23.1980 1.830.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0386.92.1980 1.830.000 46 Đặt mua
14 Mobifone 0765.84.1980 1.830.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0357.26.1980 1.830.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0393.00.1980 1.180.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 0778.87.1980 2.130.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 0764.15.1980 1.830.000 41 Đặt mua
19 Mobifone 0764.01.1980 1.830.000 36 Đặt mua
20 Mobifone 0779.78.1980 2.130.000 56 Đặt mua
21 Mobifone 0707.30.1980 1.180.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0707.35.1980 2.600.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0769.61.1980 1.830.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0353.40.1980 1.180.000 33 Đặt mua
25 Mobifone 0767.81.1980 1.830.000 47 Đặt mua
26 Mobifone 0765.75.1980 1.830.000 48 Đặt mua
27 Mobifone 0798.31.1980 1.830.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0365.47.1980 1.830.000 43 Đặt mua
29 Mobifone 0786.06.1980 1.830.000 45 Đặt mua
30 Vietnamobile 0586.65.1980 810.000 48 Đặt mua
31 Mobifone 0785.19.1980 1.830.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0366.91.1980 1.830.000 43 Đặt mua
33 Mobifone 0763.18.1980 1.830.000 43 Đặt mua
34 Mobifone 0764.66.1980 2.130.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0764.24.1980 1.830.000 41 Đặt mua
36 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Đặt mua
37 Mobifone 0766.21.1980 1.830.000 40 Đặt mua
38 Vinaphone 0813.34.1980 1.830.000 37 Đặt mua
39 Mobifone 0707.31.1980 2.600.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0354.83.1980 1.830.000 41 Đặt mua
41 Mobifone 0774.16.1980 1.830.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 0798.77.1980 2.130.000 56 Đặt mua
43 Mobifone 0704.41.1980 1.830.000 34 Đặt mua
44 Mobifone 0776.99.1980 2.130.000 56 Đặt mua
45 Vinaphone 0918.20.1980 2.800.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0786.60.1980 1.180.000 45 Đặt mua
47 Mobifone 0703.00.1980 1.830.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0368.87.1980 1.830.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0774.68.1980 1.830.000 50 Đặt mua
50 Mobifone 0786.47.1980 1.830.000 50 Đặt mua
51 Vinaphone 0856.29.1980 1.830.000 48 Đặt mua
52 Mobifone 0765.66.1980 2.130.000 48 Đặt mua
53 Mobifone 0786.67.1980 1.680.000 52 Đặt mua
54 Mobifone 0765.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
55 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0796.28.1980 1.830.000 50 Đặt mua
57 Mobifone 0707.87.1980 2.600.000 47 Đặt mua
58 Mobifone 0796.20.1980 1.180.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Đặt mua
60 Mobifone 0773.83.1980 1.830.000 46 Đặt mua
61 Mobifone 0786.53.1980 1.830.000 47 Đặt mua
62 Mobifone 0769.86.1980 1.830.000 54 Đặt mua
63 Mobifone 0708.76.1980 2.130.000 46 Đặt mua
64 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Đặt mua
65 Vietnamobile 0584.83.1980 810.000 46 Đặt mua
66 Vinaphone 0853.41.1980 1.830.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0388.54.1980 1.830.000 46 Đặt mua
68 Mobifone 0707.83.1980 2.600.000 43 Đặt mua
69 Mobifone 0786.01.1980 1.830.000 40 Đặt mua
70 Viettel 0357.18.1980 1.830.000 42 Đặt mua
71 Mobifone 0703.25.1980 1.680.000 35 Đặt mua
72 Mobifone 0798.35.1980 1.830.000 50 Đặt mua
73 Mobifone 0786.03.1980 1.830.000 42 Đặt mua
74 Viettel 0396.50.1980 1.180.000 41 Đặt mua
75 Vietnamobile 0587.82.1980 810.000 48 Đặt mua
76 Mobifone 0703.50.1980 1.180.000 33 Đặt mua
77 Mobifone 0786.31.1980 1.830.000 43 Đặt mua
78 Mobifone 0776.69.1980 1.830.000 53 Đặt mua
79 Mobifone 0774.17.1980 1.830.000 44 Đặt mua
80 Mobifone 0762.21.1980 1.830.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status