Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0796.03.1981 1.830.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 0777.95.1981 3.000.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0707.85.1981 2.600.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0368.87.1981 1.830.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0797.66.1981 2.130.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0813.34.1981 1.830.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 0797.71.1981 1.830.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0707.32.1981 2.600.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 0797.981.981 13.000.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0762.15.1981 1.830.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0974.25.08.81 1.330.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0797.41.1981 1.830.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0765.51.1981 1.830.000 43 Đặt mua
16 Mobifone 0796.10.1981 1.830.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0785.29.1981 1.830.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0374.32.1981 1.830.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0933.01.09.81 1.330.000 34 Đặt mua
20 Mobifone 0786.28.1981 1.680.000 50 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.05.10.81 1.600.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0786.280.281 1.330.000 42 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.18.05.81 1.600.000 47 Đặt mua
24 Vinaphone 0813.27.1981 1.830.000 40 Đặt mua
25 Mobifone 0797.59.1981 1.680.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0374.31.1981 1.830.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0796.20.1981 1.180.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0707.89.1981 2.600.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0795.04.1981 1.830.000 44 Đặt mua
30 Vinaphone 0944.06.03.81 1.250.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0703.66.1981 2.130.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0338.42.1981 1.830.000 39 Đặt mua
33 Mobifone 0707.33.1981 2.600.000 39 Đặt mua
34 Mobifone 0764.29.1981 1.830.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0703.50.1981 1.180.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0914.30.05.81 1.600.000 31 Đặt mua
37 Vietnamobile 0566.39.1981 810.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0785.96.1981 1.830.000 54 Đặt mua
39 Viettel 0363.01.1981 1.830.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0384.97.1981 1.830.000 50 Đặt mua
41 Mobifone 0766.15.1981 1.830.000 44 Đặt mua
42 Viettel 0395.48.1981 1.830.000 48 Đặt mua
43 Vietnamobile 0583.26.1981 810.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0764.21.1981 1.830.000 39 Đặt mua
45 Mobifone 0769.01.1981 1.830.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0333.07.08.81 1.830.000 33 Đặt mua
47 Mobifone 0933.10.04.81 1.330.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.31.07.81 1.600.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0769.62.1981 1.830.000 49 Đặt mua
50 Viettel 0365.46.1981 1.830.000 43 Đặt mua
51 Viettel 0987.24.05.81 1.330.000 44 Đặt mua
52 Mobifone 0708.89.1981 2.130.000 51 Đặt mua
53 Viettel 0382.25.03.81 980.000 32 Đặt mua
54 Mobifone 0776.92.1981 1.830.000 50 Đặt mua
55 Viettel 0333.07.09.81 1.830.000 34 Đặt mua
56 Mobifone 0775.92.1981 1.830.000 49 Đặt mua
57 Viettel 0352.84.1981 1.830.000 41 Đặt mua
58 Mobifone 0786.04.1981 1.830.000 44 Đặt mua
59 Mobifone 0937.63.1981 2.500.000 47 Đặt mua
60 Mobifone 0786.01.1981 1.830.000 41 Đặt mua
61 Viettel 0357.26.1981 1.830.000 42 Đặt mua
62 Viettel 0352.43.1981 1.830.000 36 Đặt mua
63 Mobifone 0933.25.02.81 1.330.000 33 Đặt mua
64 Mobifone 0707.35.1981 2.600.000 41 Đặt mua
65 Mobifone 0792.71.1981 1.830.000 45 Đặt mua
66 Mobifone 0767.1111.81 4.000.000 33 Đặt mua
67 Mobifone 0707.31.1981 2.600.000 37 Đặt mua
68 Mobifone 0789.95.1981 3.000.000 57 Đặt mua
69 Mobifone 0933.09.03.81 1.330.000 36 Đặt mua
70 Mobifone 0708.76.1981 2.130.000 47 Đặt mua
71 Vinaphone 0853.41.1981 1.830.000 40 Đặt mua
72 Viettel 0358.22.1981 2.130.000 39 Đặt mua
73 Mobifone 0775.19.1981 1.830.000 48 Đặt mua
74 Mobifone 0777.05.1981 1.900.000 45 Đặt mua
75 Viettel 0962.06.03.81 1.680.000 35 Đặt mua
76 Mobifone 0784.73.1981 1.830.000 48 Đặt mua
77 Mobifone 0778.84.1981 2.130.000 53 Đặt mua
78 Mobifone 0798.23.1981 1.830.000 48 Đặt mua
79 Mobifone 0773.80.1981 1.180.000 44 Đặt mua
80 Mobifone 0786.67.1981 1.680.000 53 Đặt mua
DMCA.com Protection Status