Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0355.47.1983 900.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0335.71.1983 900.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0357.47.1983 900.000 47 Đặt mua
4 Viettel 037.5.05.1983 1.290.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0387.85.1983 1.170.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0376.94.1983 1.100.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0393.41.1983 1.140.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0365.3.4.1983 1.100.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0334.72.1983 980.000 40 Đặt mua
10 Viettel 034.866.1983 2.130.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0376.86.1983 3.000.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0354.20.1983 900.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0398.16.1983 1.330.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0387.4.8.1983 1.750.000 51 Đặt mua
15 Viettel 038.294.1983 2.280.000 47 Đặt mua
16 Viettel 035.28.7.1983 3.200.000 46 Đặt mua
17 Viettel 035.384.1983 910.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0383.94.1983 2.280.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0358.93.1983 1.100.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0328.11.1983 5.200.000 36 Đặt mua
21 Viettel 03.567.3.1983 1.330.000 45 Đặt mua
22 Viettel 035.7.05.1983 1.250.000 41 Đặt mua
23 Viettel 038.242.1983 1.950.000 40 Đặt mua
24 Viettel 038.227.1983 2.280.000 43 Đặt mua
25 Viettel 0379.24.1983 900.000 46 Đặt mua
26 Viettel 032.792.1983 950.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0394.931983 900.000 49 Đặt mua
28 Viettel 033.7.08.1983 1.750.000 42 Đặt mua
29 Viettel 03767.11983 900.000 45 Đặt mua
30 Viettel 0398.43.1983 900.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0343.90.1983 900.000 40 Đặt mua
32 Viettel 036.442.1983 900.000 40 Đặt mua
33 Viettel 037.29.4.1983 2.130.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0346.53.1983 910.000 42 Đặt mua
35 Viettel 0343.7.4.1983 910.000 42 Đặt mua
36 Viettel 037.7.05.1983 1.250.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0384.50.1983 1.100.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0385.4.7.1983 900.000 48 Đặt mua
39 Viettel 038.26.7.1983 3.900.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0338.2.4.1983 900.000 41 Đặt mua
41 Viettel 037.828.1983 1.750.000 49 Đặt mua
42 Viettel 03456.4.1983 2.600.000 43 Đặt mua
43 Viettel 0368.27.1983 1.750.000 47 Đặt mua
44 Viettel 035.241.1983 2.600.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0368.4.7.1983 1.210.000 49 Đặt mua
46 Viettel 0375.30.1983 840.000 39 Đặt mua
47 Viettel 034.787.1983 1.750.000 50 Đặt mua
48 Viettel 0364.15.1983 910.000 40 Đặt mua
49 Viettel 033.7.07.1983 1.750.000 41 Đặt mua
50 Viettel 039.313.1983 2.130.000 40 Đặt mua
51 Viettel 032.787.1983 1.860.000 48 Đặt mua
52 Viettel 0385.30.1983 910.000 40 Đặt mua
53 Viettel 0389.58.1983 2.280.000 54 Đặt mua
54 Viettel 0355.27.1983 980.000 43 Đặt mua
55 Viettel 0397.67.1983 1.210.000 53 Đặt mua
56 Viettel 039.213.1983 2.130.000 39 Đặt mua
57 Viettel 0386.70.1983 900.000 45 Đặt mua
58 Viettel 034.21.4.1983 2.550.000 35 Đặt mua
59 Viettel 036.454.1983 950.000 43 Đặt mua
60 Viettel 0326.85.1983 1.210.000 45 Đặt mua
61 Viettel 0354.64.1983 900.000 43 Đặt mua
62 Mobifone 0907.4.3.1983 2.200.000 44 Đặt mua
63 Mobifone 0896.7.2.1983 1.750.000 53 Đặt mua
64 Mobifone 0939.2.1.1983 4.000.000 45 Đặt mua
65 Mobifone 0896.70.1983 1.100.000 51 Đặt mua
66 Mobifone 0896.7.1.1983 1.750.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0896.7.3.1983 1.750.000 54 Đặt mua
68 Mobifone 0896.04.1983 1.250.000 48 Đặt mua
69 Mobifone 0896.7.4.1983 1.680.000 55 Đặt mua
70 Mobifone 0907.3.9.1983 5.300.000 49 Đặt mua
71 Mobifone 0899.6.9.1983 2.500.000 62 Đặt mua
72 Mobifone 0907.6.1.1983 2.200.000 44 Đặt mua
73 Mobifone 0899.6.8.1983 3.000.000 61 Đặt mua
74 Mobifone 0907.9.4.1983 2.200.000 50 Đặt mua
75 Mobifone 0939.7.7.1983 5.800.000 56 Đặt mua
76 Mobifone 0939.6.4.1983 2.050.000 52 Đặt mua
77 Mobifone 0899.02.1983 1.900.000 49 Đặt mua
78 Mobifone 0899.05.1983 1.900.000 52 Đặt mua
79 Mobifone 0907.7.8.1983 3.900.000 52 Đặt mua
80 Mobifone 0898.8.2.1983 1.980.000 56 Đặt mua
DMCA.com Protection Status