Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Vietnamobile 0566.73.1984 810.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0703.48.1984 1.830.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 0769.01.1984 1.830.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 0775.91.1984 1.830.000 51 Đặt mua
6 Mobifone 0786.55.1984 2.130.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0352.84.1984 1.830.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0792.74.1984 1.830.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0355.13.1984 1.830.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0368.91.1984 1.830.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 0703.52.1984 1.830.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0365.46.1984 1.830.000 46 Đặt mua
13 Mobifone 0765.83.1984 1.830.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0707.31.1984 2.600.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0764.71.1984 1.830.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 0786.49.1984 1.830.000 56 Đặt mua
17 Mobifone 0784.45.1984 1.830.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0786.64.1984 1.830.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0373.37.1984 2.130.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0797.71.1984 1.830.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 0764.19.1984 1.830.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0762.21.1984 1.830.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0765.82.1984 1.830.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0783.23.1984 1.830.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0387.94.1984 1.830.000 53 Đặt mua
26 Viettel 0348.21.1984 1.830.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0393.31.1984 1.830.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0798.31.1984 1.830.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0707.83.1984 2.600.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 07.9993.1984 2.050.000 59 Đặt mua
31 Viettel 0357.98.1984 1.830.000 54 Đặt mua
32 Mobifone 0769.74.1984 1.830.000 55 Đặt mua
33 Mobifone 0708.76.1984 2.130.000 50 Đặt mua
34 Mobifone 0797.41.1984 1.830.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 0798.93.1984 1.680.000 58 Đặt mua
36 Mobifone 077.5.02.1984 1.900.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0352.69.1984 1.830.000 47 Đặt mua
38 Mobifone 0796.20.1984 1.180.000 46 Đặt mua
39 Mobifone 0786.28.1984 1.680.000 53 Đặt mua
40 Mobifone 0774.17.1984 1.830.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0353.97.1984 1.830.000 49 Đặt mua
42 Mobifone 0769.60.1984 1.180.000 50 Đặt mua
43 Viettel 0353.70.1984 1.180.000 40 Đặt mua
44 Mobifone 0767.39.1984 1.830.000 54 Đặt mua
45 Viettel 0366.41.1984 1.830.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0767.47.1984 1.830.000 53 Đặt mua
47 Mobifone 0773.87.1984 1.830.000 54 Đặt mua
48 Viettel 0386.92.1984 1.830.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0785.99.1984 2.130.000 60 Đặt mua
50 Mobifone 0707.85.1984 2.600.000 49 Đặt mua
51 Vietnamobile 0584.83.1984 810.000 50 Đặt mua
52 Mobifone 0764.66.1984 2.130.000 51 Đặt mua
53 Mobifone 0797.66.1984 2.130.000 57 Đặt mua
54 Mobifone 0796.28.1984 1.830.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0364.87.1984 1.830.000 50 Đặt mua
56 Mobifone 0796.03.1984 1.830.000 47 Đặt mua
57 Mobifone 0708.89.1984 2.130.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0785.19.1984 1.830.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 0785.29.1984 1.830.000 53 Đặt mua
60 Mobifone 0765.51.1984 1.830.000 46 Đặt mua
61 Viettel 0354.01.1984 1.830.000 35 Đặt mua
62 Mobifone 0777.05.1984 1.900.000 48 Đặt mua
63 Vinaphone 0813.27.1984 1.830.000 43 Đặt mua
64 Mobifone 0763.18.1984 1.830.000 47 Đặt mua
65 Vinaphone 08.18.01.1984 5.000.000 40 Đặt mua
66 Mobifone 0785.96.1984 1.830.000 57 Đặt mua
67 Mobifone 0798.22.1984 2.130.000 50 Đặt mua
68 Mobifone 0799.97.1984 2.600.000 63 Đặt mua
69 Viettel 0329.39.1984 1.830.000 48 Đặt mua
70 Mobifone 0786.70.1984 1.180.000 50 Đặt mua
71 Vietnamobile 0564.10.1984 810.000 38 Đặt mua
72 Mobifone 0703.56.1984 1.830.000 43 Đặt mua
73 Mobifone 0786.67.1984 1.680.000 56 Đặt mua
74 Mobifone 0786.03.1984 1.830.000 46 Đặt mua
75 Mobifone 0797.63.1984 1.830.000 54 Đặt mua
76 Mobifone 0797.98.1984 1.830.000 62 Đặt mua
77 Mobifone 0786.60.1984 1.180.000 49 Đặt mua
78 Viettel 0389.37.1984 1.830.000 52 Đặt mua
79 Viettel 0353.21.1984 1.830.000 36 Đặt mua
80 Mobifone 0766.15.1984 1.830.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status