Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
3 Vietnamobile 0567.72.1985 880.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 0845.16.04.85 770.000 41 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.09.06.85 1.250.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0965.18.03.85 1.680.000 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.12.02.85 1.600.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0965.17.03.85 1.680.000 44 Đặt mua
9 Mobifone 0707.81.1985 2.600.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0786.03.1985 1.830.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.25.01.85 1.600.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0775.97.1985 1.830.000 58 Đặt mua
13 Mobifone 0703.25.1985 1.680.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0348.21.1985 1.830.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0383.03.10.85 980.000 31 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.25.04.85 1.600.000 48 Đặt mua
17 Vinaphone 0946.09.06.85 1.250.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0386.92.1985 1.830.000 51 Đặt mua
19 Mobifone 0764.71.1985 1.830.000 48 Đặt mua
20 Vinaphone 0944.17.08.85 1.250.000 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0944.09.06.85 1.250.000 45 Đặt mua
22 Mobifone 0777.020.585 1.980.000 41 Đặt mua
23 Vinaphone 0813.27.03.85 770.000 37 Đặt mua
24 Viettel 0333.05.12.85 1.830.000 30 Đặt mua
25 Mobifone 077.5.02.1985 1.900.000 44 Đặt mua
26 Vinaphone 0914.28.10.85 1.600.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 0797.47.1985 1.830.000 57 Đặt mua
28 Viettel 0384.17.1985 1.830.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0799.97.1985 2.600.000 64 Đặt mua
30 Mobifone 0786.60.1985 1.180.000 50 Đặt mua
31 Viettel 0393.31.1985 1.830.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 0826.24.09.85 770.000 44 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.01.07.85 1.600.000 45 Đặt mua
34 Viettel 0353.64.1985 1.830.000 44 Đặt mua
35 Mobifone 0769.61.1985 1.830.000 52 Đặt mua
36 Mobifone 0765.33.1985 2.130.000 47 Đặt mua
37 Mobifone 0776.92.1985 1.830.000 54 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.27.11.85 1.600.000 48 Đặt mua
39 Vinaphone 0944.18.09.85 1.250.000 48 Đặt mua
40 Mobifone 0786.28.1985 1.680.000 54 Đặt mua
41 Mobifone 0797.71.1985 1.830.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 0826.31.1985 1.830.000 43 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.04.03.85 1.250.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0797.59.1985 1.680.000 60 Đặt mua
45 Viettel 0962.06.11.85 1.680.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0764.32.1985 1.830.000 45 Đặt mua
47 Mobifone 0786.00.1985 1.830.000 44 Đặt mua
48 Vinaphone 0943.09.11.85 1.250.000 40 Đặt mua
49 Mobifone 0786.67.1985 1.680.000 57 Đặt mua
50 Viettel 0364.06.02.85 980.000 34 Đặt mua
51 Mobifone 0764.49.1985 1.830.000 53 Đặt mua
52 Vinaphone 0942.13.01.85 1.250.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0386.23.08.85 980.000 43 Đặt mua
54 Mobifone 0933.18.06.85 1.330.000 43 Đặt mua
55 Mobifone 0792.74.1985 1.830.000 52 Đặt mua
56 Mobifone 0933.29.01.85 1.330.000 40 Đặt mua
57 Vinaphone 0852.17.1985 1.830.000 46 Đặt mua
58 Viettel 0965.23.04.85 1.680.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0354.27.1985 1.830.000 44 Đặt mua
60 Mobifone 0908.10.07.85 2.050.000 38 Đặt mua
61 Vinaphone 0888.27.10.85 1.600.000 47 Đặt mua
62 Mobifone 07.9993.1985 2.050.000 60 Đặt mua
63 Mobifone 0774.15.1985 1.830.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 0777.96.1985 3.000.000 59 Đặt mua
65 Mobifone 0769.86.1985 1.830.000 59 Đặt mua
66 Viettel 0385.73.1985 1.830.000 49 Đặt mua
67 Mobifone 0703.64.1985 1.830.000 43 Đặt mua
68 Vinaphone 0942.09.10.85 1.250.000 38 Đặt mua
69 Mobifone 0796.20.1985 1.180.000 47 Đặt mua
70 Mobifone 0774.94.1985 1.830.000 54 Đặt mua
71 Mobifone 0703.55.1985 2.130.000 43 Đặt mua
72 Vinaphone 0943.09.10.85 1.250.000 39 Đặt mua
73 Vinaphone 0944.23.02.85 1.250.000 37 Đặt mua
74 Mobifone 0707.85.1985 2.600.000 50 Đặt mua
75 Mobifone 0785.99.1985 2.130.000 61 Đặt mua
76 Viettel 0353.75.1985 1.830.000 46 Đặt mua
77 Viettel 0368.87.1985 1.830.000 55 Đặt mua
78 Mobifone 0762.21.1985 1.830.000 41 Đặt mua
79 Mobifone 0764.99.1985 2.130.000 58 Đặt mua
80 Vinaphone 0944.05.11.85 1.250.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status