Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 09.31.12.1989 59.000.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0386.71.1989 2.010.000 52 Đặt mua
4 Viettel 086.5.08.1989 5.100.000 54 Đặt mua
5 Viettel 086.28.7.1989 5.600.000 58 Đặt mua
6 Viettel 086.203.1989 5.600.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0358.74.1989 1.750.000 54 Đặt mua
8 Viettel 0358.54.1989 1.210.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0357.2.4.1989 1.630.000 48 Đặt mua
10 Viettel 086.23.7.1989 5.600.000 53 Đặt mua
11 Viettel 034.844.1989 1.790.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0337.24.1989 1.560.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0356.43.1989 1.630.000 48 Đặt mua
14 Viettel 086.24.3.1989 5.600.000 50 Đặt mua
15 Viettel 035.684.1989 1.640.000 53 Đặt mua
16 Viettel 086.7.01.1989 3.100.000 49 Đặt mua
17 Viettel 086.24.6.1989 6.500.000 53 Đặt mua
18 Viettel 086.7.03.1989 3.100.000 51 Đặt mua
19 Viettel 0398.53.1989 1.630.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0378.51.1989 1.560.000 51 Đặt mua
21 Viettel 086.252.1989 5.600.000 50 Đặt mua
22 Viettel 035.25.3.1989 3.800.000 45 Đặt mua
23 Viettel 086.27.8.1989 5.600.000 58 Đặt mua
24 Viettel 0354.98.1989 1.630.000 56 Đặt mua
25 Viettel 0376.98.1989 1.950.000 60 Đặt mua
26 Viettel 086.29.7.1989 5.600.000 59 Đặt mua
27 Viettel 0396.42.1989 1.680.000 51 Đặt mua
28 Viettel 086.707.1989 5.100.000 55 Đặt mua
29 Viettel 086.285.1989 5.600.000 56 Đặt mua
30 Viettel 086.213.1989 5.600.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0365.72.1989 1.630.000 50 Đặt mua
32 Viettel 086.235.1989 5.600.000 51 Đặt mua
33 Viettel 086.22.4.1989 5.600.000 49 Đặt mua
34 Viettel 086.25.7.1989 5.600.000 55 Đặt mua
35 Viettel 0327.31.1989 1.630.000 43 Đặt mua
36 Viettel 086.5.07.1989 3.900.000 53 Đặt mua
37 Viettel 086.231.1989 5.600.000 47 Đặt mua
38 Viettel 086.283.1989 5.600.000 54 Đặt mua
39 Viettel 086.9.04.1989 4.100.000 54 Đặt mua
40 Viettel 086.505.1989 5.100.000 51 Đặt mua
41 Viettel 0365.3.4.1989 1.680.000 48 Đặt mua
42 Viettel 086.25.4.1989 5.600.000 52 Đặt mua
43 Viettel 086.27.1.1989 5.600.000 51 Đặt mua
44 Viettel 0354.30.1989 1.100.000 42 Đặt mua
45 Viettel 086.24.7.1989 5.600.000 54 Đặt mua
46 Viettel 086.201.1989 5.600.000 44 Đặt mua
47 Viettel 086.21.7.1989 5.600.000 51 Đặt mua
48 Viettel 0393.2.5.1989 2.050.000 49 Đặt mua
49 Viettel 0367.5.3.1989 1.560.000 51 Đặt mua
50 Viettel 086.5.06.1989 5.100.000 52 Đặt mua
51 Viettel 086.5.01.1989 5.100.000 47 Đặt mua
52 Mobifone 0896.7.3.1989 2.280.000 60 Đặt mua
53 Mobifone 0896.70.1989 1.100.000 57 Đặt mua
54 Mobifone 0939.9.4.1989 4.000.000 61 Đặt mua
55 Mobifone 0899.03.1989 2.700.000 56 Đặt mua
56 Mobifone 0896.7.2.1989 2.280.000 59 Đặt mua
57 Mobifone 0896.7.1.1989 2.280.000 58 Đặt mua
58 Mobifone 0896.7.4.1989 1.830.000 61 Đặt mua
59 Mobifone 090.770.1989 3.000.000 50 Đặt mua
60 Mobifone 0907.9.3.1989 6.500.000 55 Đặt mua
61 Mobifone 0907.6.2.1989 5.000.000 51 Đặt mua
62 Mobifone 0907.5.8.1989 4.300.000 56 Đặt mua
63 Mobifone 0898.8.4.1989 1.600.000 64 Đặt mua
64 Mobifone 0786.67.1989 1.680.000 61 Đặt mua
65 Mobifone 0786.28.1989 1.680.000 58 Đặt mua
66 Mobifone 0766.151.989 2.600.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0776.64.1989 1.830.000 57 Đặt mua
68 Mobifone 0775.96.1989 1.830.000 61 Đặt mua
69 Mobifone 0796.28.1989 1.830.000 59 Đặt mua
70 Mobifone 07.9993.1989 2.050.000 64 Đặt mua
71 Mobifone 0797.47.1989 1.830.000 61 Đặt mua
72 Mobifone 0769.61.1989 1.830.000 56 Đặt mua
73 Mobifone 0703.25.1989 1.680.000 44 Đặt mua
74 Mobifone 0707.35.1989 2.600.000 49 Đặt mua
75 Viettel 0385.73.1989 1.830.000 53 Đặt mua
76 Mobifone 0765.84.1989 1.830.000 57 Đặt mua
77 Mobifone 0773.75.1989 1.680.000 56 Đặt mua
78 Vietnamobile 0587.68.1989 1.680.000 61 Đặt mua
79 Mobifone 0769.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
80 Vinaphone 0829.14.1989 1.830.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status