Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 086.24.2.1990 5.600.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0359.71.1990 1.630.000 44 Đặt mua
5 Viettel 086.235.1990 5.600.000 43 Đặt mua
6 Viettel 034.918.1990 1.560.000 44 Đặt mua
7 Viettel 086.207.1990 5.600.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0393.8.4.1990 1.750.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0383.7.4.1990 1.580.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0373.5.1.1990 1.570.000 38 Đặt mua
11 Viettel 086.206.1990 5.600.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0359.20.1990 1.180.000 38 Đặt mua
13 Viettel 03.64.65.1990 1.560.000 43 Đặt mua
14 Viettel 034.31.5.1990 3.550.000 35 Đặt mua
15 Viettel 086.216.1990 5.600.000 42 Đặt mua
16 Viettel 086.25.3.1990 5.600.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0378.62.1990 1.630.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0374.62.1990 1.630.000 41 Đặt mua
19 Viettel 036.929.1990 3.350.000 48 Đặt mua
20 Viettel 086.7.02.1990 3.100.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0384.5.3.1990 1.330.000 42 Đặt mua
22 Viettel 086.24.8.1990 5.600.000 47 Đặt mua
23 Viettel 035.342.1990 1.250.000 36 Đặt mua
24 Viettel 086.221.1990 5.600.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0866.01.1990 5.100.000 40 Đặt mua
26 Viettel 0376.2.3.1990 1.220.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0377.31.1990 1.830.000 40 Đặt mua
28 Viettel 0343.14.1990 1.180.000 34 Đặt mua
29 Viettel 086.251.1990 5.600.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0379.66.1990 2.900.000 50 Đặt mua
31 Viettel 039.787.1990 2.010.000 53 Đặt mua
32 Viettel 086.29.7.1990 5.600.000 51 Đặt mua
33 Viettel 0368.27.1990 2.280.000 45 Đặt mua
34 Viettel 086.7.04.1990 3.100.000 44 Đặt mua
35 Viettel 03.9449.1990 1.830.000 48 Đặt mua
36 Viettel 039.7.04.1990 1.630.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0394.31.1990 1.560.000 39 Đặt mua
38 Viettel 0358.69.1990 1.950.000 50 Đặt mua
39 Viettel 086.5.06.1990 5.100.000 44 Đặt mua
40 Viettel 086.27.6.1990 5.600.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0334.93.1990 1.630.000 41 Đặt mua
42 Viettel 037.24.1.1990 3.900.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0384.63.1990 1.630.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0368.46.1990 1.830.000 46 Đặt mua
45 Viettel 0395.97.1990 1.680.000 52 Đặt mua
46 Viettel 036.25.4.1990 3.800.000 39 Đặt mua
47 Viettel 086.7.03.1990 3.100.000 43 Đặt mua
48 Viettel 086.231.1990 5.600.000 39 Đặt mua
49 Viettel 03.44.66.1990 1.950.000 42 Đặt mua
50 Viettel 086.5.02.1990 5.100.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0377.15.1990 1.330.000 42 Đặt mua
52 Viettel 034.965.1990 1.180.000 46 Đặt mua
53 Viettel 086.7.06.1990 3.100.000 46 Đặt mua
54 Viettel 038.709.1990 2.550.000 46 Đặt mua
55 Viettel 033.484.1990 1.330.000 41 Đặt mua
56 Viettel 0385.42.1990 1.250.000 41 Đặt mua
57 Viettel 0398.35.1990 1.750.000 47 Đặt mua
58 Viettel 086.272.1990 5.600.000 44 Đặt mua
59 Viettel 0359.42.1990 1.250.000 42 Đặt mua
60 Viettel 086.27.5.1990 5.600.000 47 Đặt mua
61 Viettel 0355.81.1990 1.790.000 41 Đặt mua
62 Viettel 0354.59.1990 1.830.000 45 Đặt mua
63 Viettel 034.28.1.1990 3.900.000 37 Đặt mua
64 Viettel 035.644.1990 1.640.000 41 Đặt mua
65 Viettel 037.21.4.1990 5.600.000 36 Đặt mua
66 Viettel 086.8.07.1990 4.100.000 48 Đặt mua
67 Viettel 086.9.06.1990 5.600.000 48 Đặt mua
68 Viettel 0358.24.1990 1.180.000 41 Đặt mua
69 Viettel 086.24.9.1990 5.600.000 48 Đặt mua
70 Viettel 0359.6.3.1990 1.680.000 45 Đặt mua
71 Viettel 086.707.1990 5.100.000 47 Đặt mua
72 Viettel 033.794.1990 1.630.000 45 Đặt mua
73 Viettel 0866.03.1990 5.100.000 42 Đặt mua
74 Viettel 086.213.1990 5.600.000 39 Đặt mua
75 Viettel 086.5.04.1990 4.100.000 42 Đặt mua
76 Viettel 0374.69.1990 1.280.000 48 Đặt mua
77 Viettel 086.27.3.1990 5.600.000 45 Đặt mua
78 Mobifone 0896.04.1990 1.680.000 46 Đặt mua
79 Mobifone 0898.8.1.1990 3.300.000 53 Đặt mua
80 Mobifone 0898.8.3.1990 3.300.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status