Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
3 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 36 Đặt mua
5 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 48 Đặt mua
6 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 50 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 50 Đặt mua
17 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 56 Đặt mua
19 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 44 Đặt mua
20 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 52 Đặt mua
26 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 45 Đặt mua
27 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 53 Đặt mua
28 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 38 Đặt mua
30 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 43 Đặt mua
31 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 44 Đặt mua
33 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 42 Đặt mua
34 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 49 Đặt mua
35 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 37 Đặt mua
36 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 47 Đặt mua
37 Vinaphone 0839.88.1990 1.950.000 55 Đặt mua
38 Vinaphone 085.494.1990 980.000 49 Đặt mua
39 Vinaphone 0834.93.1990 1.100.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 085.779.1990 1.990.000 55 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.97.1990 1.100.000 50 Đặt mua
42 Vinaphone 0833.55.1990 4.350.000 43 Đặt mua
43 Vinaphone 0833.99.1990 4.350.000 51 Đặt mua
44 Vinaphone 0836.77.1990 1.900.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 082.556.1990 1.100.000 45 Đặt mua
46 Vinaphone 081779.1990 1.990.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 0828.99.1990 2.975.000 55 Đặt mua
48 Vinaphone 0823.98.1990 1.100.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 08.28.11.1990 7.180.000 39 Đặt mua
50 Vinaphone 0825.93.1990 1.100.000 46 Đặt mua
51 Vinaphone 0823.93.1990 5.320.000 44 Đặt mua
52 Vinaphone 083338.1990 1.790.000 44 Đặt mua
53 Vinaphone 081776.1990 1.850.000 48 Đặt mua
54 Vinaphone 0828.97.1990 1.400.000 53 Đặt mua
55 Vinaphone 082.345.1990 6.650.000 41 Đặt mua
56 Vinaphone 0824.22.1990 1.100.000 37 Đặt mua
57 Vinaphone 081775.1990 1.850.000 47 Đặt mua
58 Vinaphone 0828.98.1990 6.080.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 082.558.1990 1.100.000 47 Đặt mua
60 Vinaphone 0834.67.1990 1.930.000 47 Đặt mua
61 Vinaphone 083.688.1990 5.320.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 0823.97.1990 1.100.000 48 Đặt mua
63 Vinaphone 085.789.1990 2.060.000 56 Đặt mua
64 Vinaphone 0825.94.1990 1.100.000 47 Đặt mua
65 Vinaphone 085.787.1990 1.100.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 0823.96.1990 1.100.000 47 Đặt mua
67 Vinaphone 0823.92.1990 1.100.000 43 Đặt mua
68 Vinaphone 082559.1990 2.960.000 48 Đặt mua
69 Vinaphone 0858.58.1990 5.020.000 53 Đặt mua
70 Vinaphone 0838.77.1990 1.870.000 52 Đặt mua
71 Vinaphone 081778.1990 3.090.000 50 Đặt mua
72 Vinaphone 0823.91.1990 1.100.000 42 Đặt mua
73 Vinaphone 0839.66.1990 1.840.000 51 Đặt mua
74 Vinaphone 085.333.1990 1.990.000 41 Đặt mua
75 Vinaphone 082.557.1990 1.100.000 46 Đặt mua
76 Vinaphone 0828.96.1990 1.400.000 52 Đặt mua
77 Vinaphone 0817.81.1990 980.000 44 Đặt mua
78 Vinaphone 0825.48.1990 1.100.000 46 Đặt mua
79 Vinaphone 082889.1990 3.090.000 54 Đặt mua
80 Vinaphone 081782.1990 980.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status