Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
2 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
3 Mobifone 0767.04.1991 1.000.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 58 Đặt mua
5 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0703.26.1991 1.200.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0703.16.1991 1.200.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0798.18.1991 4.400.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 0798.58.1991 1.600.000 57 Đặt mua
12 Vinaphone 0941.591.991 2.900.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0855.611.991 1.400.000 45 Đặt mua
14 Vinaphone 0948.821.991 2.400.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0833.771.991 2.400.000 48 Đặt mua
16 Vinaphone 0822.221.991 24.700.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
19 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
22 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
23 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
25 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
26 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
27 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
28 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
31 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 50 Đặt mua
32 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
33 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
34 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
35 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
36 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
38 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
39 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 43 Đặt mua
40 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
41 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 47 Đặt mua
42 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
43 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0798.43.1991 1.287.500 51 Đặt mua
45 Mobifone 0797.49.1991 1.662.500 56 Đặt mua
46 Mobifone 0798.61.1991 1.437.500 51 Đặt mua
47 Mobifone 0798.51.1991 1.437.500 50 Đặt mua
48 Mobifone 0797.61.1991 1.662.500 50 Đặt mua
49 Mobifone 0798.20.1991 1.287.500 46 Đặt mua
50 Mobifone 0797.25.1991 1.662.500 50 Đặt mua
51 Mobifone 0793.73.1991 1.287.500 49 Đặt mua
52 Mobifone 0798.75.1991 1.662.500 56 Đặt mua
53 Mobifone 0896.7.4.1991 2.390.000 54 Đặt mua
54 Mobifone 0898.8.2.1991 3.120.000 55 Đặt mua
55 Mobifone 0898.8.3.1991 3.120.000 56 Đặt mua
56 Mobifone 0896.7.1.1991 2.590.000 51 Đặt mua
57 Mobifone 0898.8.1.1991 3.050.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0798.07.1991 1.625.000 51 Đặt mua
59 Mobifone 0896.7.3.1991 2.670.000 53 Đặt mua
60 Mobifone 0896.7.2.1991 2.690.000 52 Đặt mua
61 Mobifone 0907.6.5.1991 3.910.000 47 Đặt mua
62 Mobifone 0939.3.8.1991 8.800.000 52 Đặt mua
63 Mobifone 0896.04.1991 2.300.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 0896.70.1991 1.625.000 50 Đặt mua
65 Mobifone 0939.04.1991 4.590.000 45 Đặt mua
66 Mobifone 0706.3.9.1991 1.775.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0899.01.1991 2.370.000 47 Đặt mua
68 Mobifone 0899.02.1991 2.360.000 48 Đặt mua
69 Mobifone 0796.991.991 13.500.000 60 Đặt mua
70 Mobifone 0939.8.4.1991 3.520.000 53 Đặt mua
71 Mobifone 0706.6.1.1991 1.700.000 40 Đặt mua
72 Mobifone 0702.9.8.1991 1.700.000 46 Đặt mua
73 Mobifone 0907.3.6.1991 4.840.000 45 Đặt mua
74 Mobifone 0899.05.1991 2.360.000 51 Đặt mua
75 Mobifone 0899.6.9.1991 5.030.000 61 Đặt mua
76 Mobifone 0899.6.8.1991 6.650.000 60 Đặt mua
77 Mobifone 0939.5.3.1991 4.590.000 49 Đặt mua
78 Mobifone 0786.8.5.1991 1.700.000 54 Đặt mua
79 Mobifone 0706.991.991 12.600.000 51 Đặt mua
80 Mobifone 0899.6.7.1991 3.260.000 59 Đặt mua
DMCA.com Protection Status