Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 086.231.1992 5.600.000 41 Đặt mua
2 Viettel 086.27.8.1992 5.600.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0347.13.1992 1.750.000 39 Đặt mua
4 Viettel 086.5.06.1992 5.100.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0343.85.1992 1.750.000 44 Đặt mua
6 Viettel 086.7.01.1992 3.100.000 43 Đặt mua
7 Viettel 037.24.2.1992 3.800.000 39 Đặt mua
8 Viettel 037.236.1992 5.600.000 42 Đặt mua
9 Viettel 086.28.7.1992 5.600.000 52 Đặt mua
10 Viettel 086.24.5.1992 5.600.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0326.73.1992 1.630.000 42 Đặt mua
12 Viettel 086.23.7.1992 5.600.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0335.4.9.1992 1.630.000 45 Đặt mua
14 Viettel 086.24.8.1992 5.600.000 49 Đặt mua
15 Viettel 086.26.7.1992 5.600.000 50 Đặt mua
16 Viettel 086.281.1992 5.600.000 46 Đặt mua
17 Viettel 036.24.3.1992 3.800.000 39 Đặt mua
18 Viettel 086.7.05.1992 3.100.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0866.05.1992 5.100.000 46 Đặt mua
20 Viettel 034.719.1992 1.750.000 45 Đặt mua
21 Viettel 086.28.4.1992 5.600.000 49 Đặt mua
22 Viettel 086.218.1992 5.600.000 46 Đặt mua
23 Viettel 086.291.1992 5.600.000 47 Đặt mua
24 Viettel 086.207.1992 6.500.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0866.03.1992 5.100.000 44 Đặt mua
26 Viettel 086.5.09.1992 5.100.000 49 Đặt mua
27 Viettel 086.221.1992 5.600.000 40 Đặt mua
28 Viettel 086.21.7.1992 5.600.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0866.74.1992 2.500.000 52 Đặt mua
30 Viettel 086.5.08.1992 5.100.000 48 Đặt mua
31 Viettel 086.223.1992 5.600.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0348.51.1992 1.680.000 42 Đặt mua
33 Viettel 086.22.4.1992 5.600.000 43 Đặt mua
34 Viettel 086.24.9.1992 5.600.000 50 Đặt mua
35 Viettel 037.204.1992 3.800.000 37 Đặt mua
36 Viettel 086.261.1992 5.600.000 44 Đặt mua
37 Viettel 039.445.1992 1.630.000 46 Đặt mua
38 Viettel 034.781.1992 1.640.000 44 Đặt mua
39 Viettel 086.251.1992 5.600.000 43 Đặt mua
40 Viettel 086.227.1992 5.600.000 46 Đặt mua
41 Viettel 086.505.1992 5.100.000 45 Đặt mua
42 Viettel 0376.30.1992 1.630.000 40 Đặt mua
43 Viettel 086.5.07.1992 4.100.000 47 Đặt mua
44 Viettel 086.27.5.1992 5.600.000 49 Đặt mua
45 Mobifone 0907.4.2.1992 3.500.000 43 Đặt mua
46 Mobifone 0896.7.4.1992 1.750.000 55 Đặt mua
47 Mobifone 0896.7.2.1992 1.830.000 53 Đặt mua
48 Mobifone 0896.70.1992 1.100.000 51 Đặt mua
49 Mobifone 090.789.1992 12.000.000 54 Đặt mua
50 Mobifone 0896.7.1.1992 1.830.000 52 Đặt mua
51 Mobifone 0898.8.1.1992 3.300.000 55 Đặt mua
52 Mobifone 0896.7.3.1992 1.830.000 54 Đặt mua
53 Mobifone 0789.6.3.1992 1.980.000 54 Đặt mua
54 Mobifone 0899.6.7.1992 3.000.000 60 Đặt mua
55 Mobifone 0899.00.1992 2.500.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0899.03.1992 2.200.000 50 Đặt mua
57 Mobifone 0899.6.6.1992 5.500.000 59 Đặt mua
58 Mobifone 0899.6.9.1992 3.500.000 62 Đặt mua
59 Mobifone 0932.8.7.1992 3.200.000 50 Đặt mua
60 Mobifone 0907.5.3.1992 3.200.000 45 Đặt mua
61 Mobifone 0702.9.1.1992 1.900.000 40 Đặt mua
62 Mobifone 0899.6.5.1992 3.000.000 58 Đặt mua
63 Mobifone 0939.7.4.1992 2.400.000 53 Đặt mua
64 Mobifone 0907.1.4.1992 3.000.000 42 Đặt mua
65 Mobifone 0899.06.1992 2.200.000 53 Đặt mua
66 Mobifone 0899.6.8.1992 5.000.000 61 Đặt mua
67 Mobifone 0907.5.2.1992 2.700.000 44 Đặt mua
68 Mobifone 0907.5.4.1992 3.200.000 46 Đặt mua
69 Viettel 0385.73.1992 1.830.000 47 Đặt mua
70 Mobifone 0797.63.1992 1.830.000 53 Đặt mua
71 Mobifone 077.5.02.1992 1.900.000 42 Đặt mua
72 Mobifone 0785.96.1992 1.830.000 56 Đặt mua
73 Vietnamobile 0583.15.1992 810.000 43 Đặt mua
74 Vietnamobile 0585.77.1992 950.000 53 Đặt mua
75 Mobifone 0782.46.1992 1.830.000 48 Đặt mua
76 Mobifone 0786.64.1992 1.830.000 52 Đặt mua
77 Viettel 0398.72.1992 1.830.000 50 Đặt mua
78 Mobifone 0762.21.1992 1.830.000 39 Đặt mua
79 Mobifone 0786.28.1992 1.680.000 52 Đặt mua
80 Mobifone 0786.06.1992 1.830.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status