Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0782.46.1992 1.830.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0703.56.1992 1.830.000 42 Đặt mua
3 Mobifone 0797.59.1992 1.680.000 58 Đặt mua
4 Viettel 0963.24.06.92 1.680.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0328.77.1992 2.130.000 48 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.29.07.92 1.600.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0786.67.1992 1.680.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 0767.53.1992 1.830.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0786.06.1992 1.830.000 48 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.24.10.92 1.600.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0353.25.02.92 980.000 31 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.09.11.92 1.600.000 40 Đặt mua
13 Mobifone 0703.48.1992 1.830.000 43 Đặt mua
14 Vinaphone 0855.25.03.92 910.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0797.47.1992 1.830.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0917.22.01.92 1.600.000 33 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.07.05.92 1.600.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.28.11.92 1.600.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0785.96.1992 1.830.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 0777.93.1992 3.000.000 54 Đặt mua
21 Mobifone 0707.81.1992 2.600.000 44 Đặt mua
22 Mobifone 0769.06.1992 1.830.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0762.21.1992 1.830.000 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.04.09.92 1.600.000 48 Đặt mua
25 Mobifone 0775.02.02.92 1.100.000 34 Đặt mua
26 Mobifone 07.9993.1992 2.050.000 58 Đặt mua
27 Viettel 0336.03.05.92 980.000 31 Đặt mua
28 Mobifone 0786.57.1992 1.830.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0765.84.1992 1.830.000 51 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.25.04.92 1.600.000 46 Đặt mua
31 Mobifone 0769.66.1992 2.130.000 55 Đặt mua
32 Mobifone 0784.88.1992 2.130.000 56 Đặt mua
33 Mobifone 0765.77.1992 2.130.000 53 Đặt mua
34 Mobifone 0786.28.1992 1.680.000 52 Đặt mua
35 Mobifone 0786.64.1992 1.830.000 52 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.13.06.92 1.600.000 45 Đặt mua
37 Mobifone 0703.65.1992 1.830.000 42 Đặt mua
38 Vinaphone 0857.28.01.92 770.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0385.73.1992 1.830.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 0707.32.1992 2.600.000 40 Đặt mua
41 Mobifone 0796.01.1992 1.830.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0849.14.09.92 770.000 46 Đặt mua
43 Viettel 0333.05.11.92 1.830.000 27 Đặt mua
44 Mobifone 0703.25.1992 1.680.000 38 Đặt mua
45 Vinaphone 0916.23.07.92 1.600.000 39 Đặt mua
46 Vietnamobile 0583.15.1992 810.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0962.17.04.92 1.680.000 40 Đặt mua
48 Viettel 0966.23.06.92 1.750.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 0857.13.03.92 770.000 38 Đặt mua
50 Viettel 0398.72.1992 1.830.000 50 Đặt mua
51 Vietnamobile 0585.77.1992 950.000 53 Đặt mua
52 Mobifone 0707.85.1992 2.600.000 48 Đặt mua
53 Vinaphone 0917.08.11.92 1.600.000 38 Đặt mua
54 Vinaphone 0914.01.07.92 1.600.000 33 Đặt mua
55 Viettel 0963.06.08.92 1.680.000 43 Đặt mua
56 Vinaphone 0888.26.01.92 1.680.000 44 Đặt mua
57 Vinaphone 0813.27.1992 1.830.000 42 Đặt mua
58 Mobifone 0708.76.1992 2.130.000 49 Đặt mua
59 Viettel 0963.18.01.92 1.680.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0963.09.05.92 1.680.000 43 Đặt mua
61 Mobifone 0769.61.1992 1.830.000 50 Đặt mua
62 Mobifone 0797.63.1992 1.830.000 53 Đặt mua
63 Mobifone 0775.18.1992 1.830.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0916.28.05.92 1.600.000 42 Đặt mua
65 Viettel 0365.46.1992 1.830.000 45 Đặt mua
66 Mobifone 077.5.02.1992 1.900.000 42 Đặt mua
67 Mobifone 0937.24.07.92 1.015.000 43 Đặt mua
68 Mobifone 0899.95.1992 2.970.000 61 Đặt mua
69 Mobifone 0908.26.07.92 1.250.000 43 Đặt mua
70 Mobifone 0797.22.1992 2.240.000 48 Đặt mua
71 Mobifone 0931.28.01.92 1.250.000 35 Đặt mua
72 Mobifone 0785.091.092 2.250.000 41 Đặt mua
73 Mobifone 0784.79.1992 1.860.000 56 Đặt mua
74 Mobifone 0931.27.02.92 1.325.000 35 Đặt mua
75 Mobifone 0931.29.10.92 1.015.000 36 Đặt mua
76 Mobifone 0931.21.04.92 1.100.000 31 Đặt mua
77 Mobifone 0931.23.08.92 1.015.000 37 Đặt mua
78 Mobifone 0933.21.04.92 945.000 33 Đặt mua
79 Mobifone 0785.191.192 1.690.000 43 Đặt mua
80 Mobifone 0785.00.1992 2.010.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status