Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0886.181.996 1.350.000 56 Đặt mua
2 Vinaphone 0889.891.996 15.700.000 67 Đặt mua
3 Vinaphone 0833.771.996 2.400.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 077.5.02.1996 1.900.000 46 Đặt mua
5 Vietnamobile 0583.74.1996 810.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 56 Đặt mua
7 Mobifone 0775.70.1996 1.180.000 51 Đặt mua
8 Mobifone 0798.22.1996 2.130.000 53 Đặt mua
9 Vinaphone 0827.97.1996 1.830.000 58 Đặt mua
10 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 07.9993.1996 2.500.000 62 Đặt mua
12 Mobifone 0769.61.1996 1.830.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0813.34.1996 1.830.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0707.35.1996 2.600.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0765.82.1996 1.830.000 53 Đặt mua
16 Vinaphone 0829.14.1996 1.830.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 46 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.09.1996 810.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 093.24.1.1996 3.500.000 44 Đặt mua
20 Vietnamobile 0589.22.1996 880.000 51 Đặt mua
21 Mobifone 0764.31.1996 1.830.000 46 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.08.1996 810.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 093.24.3.1996 3.500.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 0785.19.1996 1.830.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0768.75.1996 1.680.000 58 Đặt mua
26 Mobifone 0786.64.1996 1.830.000 56 Đặt mua
27 Mobifone 0777.05.1996 1.900.000 51 Đặt mua
28 Mobifone 0773.84.1996 1.830.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0792.59.1996 1.830.000 57 Đặt mua
30 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 52 Đặt mua
31 Mobifone 0778.85.1996 2.130.000 60 Đặt mua
32 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 61 Đặt mua
33 Mobifone 0797.63.1996 1.830.000 57 Đặt mua
34 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 59 Đặt mua
35 Mobifone 0784.88.1996 2.130.000 60 Đặt mua
36 Mobifone 0764.70.1996 1.180.000 49 Đặt mua
37 Mobifone 0769.86.1996 2.130.000 61 Đặt mua
38 Mobifone 0707.82.1996 2.600.000 49 Đặt mua
39 Mobifone 0765.74.1996 1.830.000 54 Đặt mua
40 Mobifone 0703.25.1996 1.680.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 0797.14.1996 1.287.500 53 Đặt mua
42 Mobifone 0798.50.1996 1.437.500 54 Đặt mua
43 Mobifone 0792.30.1996 1.662.500 46 Đặt mua
44 Mobifone 078.494.1996 1.287.500 57 Đặt mua
45 Mobifone 0784.89.1996 1.750.000 61 Đặt mua
46 Mobifone 0784.23.1996 1.287.500 49 Đặt mua
47 Mobifone 0785.72.1996 1.950.000 54 Đặt mua
48 Mobifone 0784.83.1996 1.750.000 55 Đặt mua
49 Mobifone 0798.71.1996 1.437.500 57 Đặt mua
50 Mobifone 0798.81.1996 1.950.000 58 Đặt mua
51 Mobifone 0797.52.1996 1.750.000 55 Đặt mua
52 Mobifone 0784.25.1996 1.737.500 51 Đặt mua
53 Mobifone 0784.65.1996 1.287.500 55 Đặt mua
54 Mobifone 0794.81.1996 1.287.500 54 Đặt mua
55 Mobifone 0783.40.1996 1.287.500 47 Đặt mua
56 Mobifone 079.848.1996 1.437.500 61 Đặt mua
57 Mobifone 0899.78.1996 2.650.000 66 Đặt mua
58 Mobifone 0931.24.1996 2.750.000 44 Đặt mua
59 Mobifone 0797.24.1996 1.940.000 54 Đặt mua
60 Mobifone 0793.80.1996 1.015.000 52 Đặt mua
61 Mobifone 0797.20.1996 1.287.500 50 Đặt mua
62 Mobifone 0937.80.1996 2.150.000 52 Đặt mua
63 Mobifone 0785.30.1996 1.437.500 48 Đặt mua
64 Mobifone 079.772.1996 1.437.500 57 Đặt mua
65 Mobifone 0937.36.1996 2.650.000 53 Đặt mua
66 Mobifone 0786.71.1996 1.662.500 54 Đặt mua
67 Mobifone 0785.20.1996 1.437.500 47 Đặt mua
68 Mobifone 0784.59.1996 1.750.000 58 Đặt mua
69 Mobifone 0797.73.1996 2.150.000 58 Đặt mua
70 Mobifone 0797.84.1996 1.437.500 60 Đặt mua
71 Mobifone 0785.71.1996 1.800.000 53 Đặt mua
72 Mobifone 08.9997.1996 4.590.000 67 Đặt mua
73 Mobifone 078.424.1996 1.287.500 50 Đặt mua
74 Mobifone 0798.41.1996 1.437.500 54 Đặt mua
75 Mobifone 0784.46.1996 1.287.500 54 Đặt mua
76 Mobifone 0797.31.1996 1.750.000 52 Đặt mua
77 Mobifone 0784.92.1996 1.750.000 55 Đặt mua
78 Mobifone 0797.08.1996 2.140.000 56 Đặt mua
79 Mobifone 0798.74.1996 1.750.000 60 Đặt mua
80 Mobifone 0785.24.1996 1.750.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status