Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Viettel 0985.5.9.1998 15.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 0981.3.3.1998 15.000.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0968.7.5.1998 11.600.000 62 Đặt mua
5 Viettel 0976.8.8.1998 19.000.000 65 Đặt mua
6 Viettel 086.285.1998 5.600.000 56 Đặt mua
7 Viettel 0396.8.7.1998 1.860.000 60 Đặt mua
8 Viettel 086.245.1998 5.500.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0347.35.1998 1.560.000 49 Đặt mua
10 Viettel 086.23.7.1998 5.600.000 53 Đặt mua
11 Viettel 086.291.1998 5.600.000 53 Đặt mua
12 Viettel 086.24.9.1998 5.600.000 56 Đặt mua
13 Viettel 086.5.09.1998 5.100.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0356.1.4.1998 1.860.000 46 Đặt mua
15 Viettel 035.278.1998 3.900.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0395.4.1.1998 1.560.000 49 Đặt mua
17 Viettel 086.27.5.1998 5.600.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0344.5.3.1998 1.210.000 46 Đặt mua
19 Viettel 035.909.1998 4.500.000 53 Đặt mua
20 Viettel 086.205.1998 5.600.000 48 Đặt mua
21 Viettel 086.25.3.1998 5.600.000 51 Đặt mua
22 Viettel 086.231.1998 5.600.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0866.09.1998 5.100.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0395.7.4.1998 1.830.000 55 Đặt mua
25 Viettel 036.29.4.1998 4.200.000 51 Đặt mua
26 Viettel 086.283.1998 5.600.000 54 Đặt mua
27 Viettel 086.5.04.1998 4.100.000 50 Đặt mua
28 Viettel 086.207.1998 5.600.000 50 Đặt mua
29 Viettel 036.27.5.1998 4.200.000 50 Đặt mua
30 Viettel 086.213.1998 5.600.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0374.5.8.1998 1.750.000 54 Đặt mua
32 Viettel 036.25.4.1998 4.200.000 47 Đặt mua
33 Viettel 086.25.4.1998 5.600.000 52 Đặt mua
34 Viettel 08.6263.1998 6.500.000 52 Đặt mua
35 Viettel 0866.03.1998 5.100.000 50 Đặt mua
36 Viettel 086.25.7.1998 5.600.000 55 Đặt mua
37 Viettel 086.29.4.1998 5.600.000 56 Đặt mua
38 Viettel 086.24.7.1998 5.600.000 54 Đặt mua
39 Viettel 037.31.7.1998 3.350.000 48 Đặt mua
40 Viettel 086.21.4.1998 5.600.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0388.5.4.1998 1.750.000 55 Đặt mua
42 Viettel 086.21.7.1998 5.600.000 51 Đặt mua
43 Viettel 03.4944.1998 1.750.000 51 Đặt mua
44 Viettel 086.24.8.1998 5.600.000 55 Đặt mua
45 Viettel 086.238.1998 5.600.000 54 Đặt mua
46 Viettel 086.261.1998 5.600.000 50 Đặt mua
47 Viettel 0365.24.1998 1.630.000 47 Đặt mua
48 Viettel 03.7677.1998 2.130.000 57 Đặt mua
49 Viettel 086.27.4.1998 5.600.000 54 Đặt mua
50 Viettel 086.9.10.1998 5.600.000 51 Đặt mua
51 Viettel 086.27.1.1998 5.600.000 51 Đặt mua
52 Mobifone 0896.7.1.1998 1.830.000 58 Đặt mua
53 Mobifone 0907.6.3.1998 2.500.000 52 Đặt mua
54 Mobifone 0896.7.2.1998 1.830.000 59 Đặt mua
55 Mobifone 0896.7.3.1998 1.830.000 60 Đặt mua
56 Mobifone 0939.7.9.1998 15.000.000 64 Đặt mua
57 Mobifone 0896.04.1998 1.250.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0907.5.3.1998 2.050.000 51 Đặt mua
59 Mobifone 0896.70.1998 1.100.000 57 Đặt mua
60 Mobifone 0907.1.6.1998 2.200.000 50 Đặt mua
61 Mobifone 0896.7.4.1998 1.750.000 61 Đặt mua
62 Mobifone 0932.8.8.1998 6.800.000 57 Đặt mua
63 Mobifone 0939.1.5.1998 3.200.000 54 Đặt mua
64 Mobifone 0702.8.1.1998 1.680.000 45 Đặt mua
65 Mobifone 0789.6.5.1998 1.900.000 62 Đặt mua
66 Mobifone 0907.5.4.1998 3.200.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0939.2.1.1998 2.700.000 51 Đặt mua
68 Mobifone 0899.06.1998 1.980.000 59 Đặt mua
69 Mobifone 0939.7.1.1998 3.700.000 56 Đặt mua
70 Mobifone 0703.61.1998 1.680.000 44 Đặt mua
71 Mobifone 0777.05.1998 1.900.000 53 Đặt mua
72 Viettel 0349.15.1998 1.830.000 49 Đặt mua
73 Mobifone 0795.07.1998 1.830.000 55 Đặt mua
74 Mobifone 0796.09.1998 1.830.000 58 Đặt mua
75 Mobifone 077.5.02.1998 1.900.000 48 Đặt mua
76 Mobifone 0764.86.1998 2.130.000 58 Đặt mua
77 Mobifone 0778.95.1998 2.130.000 63 Đặt mua
78 Mobifone 07.9993.1998 2.500.000 64 Đặt mua
79 Mobifone 0769.62.1998 1.830.000 57 Đặt mua
80 Mobifone 0777.81.1998 3.000.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status