Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Mobifone 0797.71.1998 1.830.000 58 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.07.04.98 1.600.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0914.07.04.98 1.600.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0973.03.02.98 1.680.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 07.9993.1998 2.500.000 64 Đặt mua
7 Viettel 0333.05.11.98 1.830.000 33 Đặt mua
8 Vinaphone 0916.21.02.98 1.600.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 0786.70.1998 1.180.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0962.08.05.98 1.680.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0785.87.1998 1.830.000 62 Đặt mua
12 Vinaphone 0944.26.08.98 1.600.000 50 Đặt mua
13 Vinaphone 0914.30.05.98 1.600.000 39 Đặt mua
14 Mobifone 0707.81.1998 2.600.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 0916.23.03.98 1.600.000 41 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.26.05.98 1.600.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0764.68.1998 2.130.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0797.47.1998 1.830.000 61 Đặt mua
19 Vinaphone 0917.08.05.98 1.600.000 47 Đặt mua
20 Vinaphone 0853.09.09.98 1.330.000 51 Đặt mua
21 Mobifone 0769.62.1998 1.830.000 57 Đặt mua
22 Mobifone 0777.05.1998 1.900.000 53 Đặt mua
23 Viettel 0333.07.11.98 1.830.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 0943.09.11.98 1.600.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0775.65.1998 1.830.000 57 Đặt mua
26 Vinaphone 0889.04.05.98 910.000 51 Đặt mua
27 Viettel 0962.06.04.98 1.680.000 44 Đặt mua
28 Mobifone 0778.95.1998 2.130.000 63 Đặt mua
29 Mobifone 0707.85.1998 2.600.000 54 Đặt mua
30 Vinaphone 0917.21.07.98 1.600.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0987.24.06.98 1.680.000 53 Đặt mua
32 Vinaphone 0846.02.06.98 770.000 43 Đặt mua
33 Vinaphone 0913.19.04.98 1.600.000 44 Đặt mua
34 Viettel 0963.04.11.98 1.680.000 41 Đặt mua
35 Viettel 0336.15.12.98 1.100.000 38 Đặt mua
36 Mobifone 0769.08.1998 1.830.000 57 Đặt mua
37 Vietnamobile 0587.88.1998 950.000 63 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.09.11.98 1.600.000 45 Đặt mua
39 Mobifone 0762.15.1998 1.830.000 48 Đặt mua
40 Vietnamobile 0587.51.1998 810.000 53 Đặt mua
41 Mobifone 0777.81.1998 3.000.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0963.09.01.98 1.680.000 45 Đặt mua
43 Mobifone 0784.34.1998 1.830.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0938.17.02.98 1.330.000 47 Đặt mua
45 Viettel 0963.04.12.98 1.680.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0769.86.1998 2.130.000 63 Đặt mua
47 Mobifone 0786.55.1998 2.130.000 58 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.31.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
49 Mobifone 0768.66.1998 2.130.000 60 Đặt mua
50 Mobifone 0796.09.1998 1.830.000 58 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.08.02.98 1.600.000 51 Đặt mua
52 Mobifone 0704.41.1998 1.830.000 43 Đặt mua
53 Vietnamobile 0589.18.01.98 600.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 0888.14.10.98 1.600.000 47 Đặt mua
55 Vinaphone 0914.28.04.98 1.600.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0919.02.12.98 1.600.000 41 Đặt mua
57 Mobifone 0764.86.1998 2.130.000 58 Đặt mua
58 Vinaphone 0949.09.07.98 1.600.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 0949.06.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
60 Mobifone 0765.82.1998 1.830.000 55 Đặt mua
61 Mobifone 077.5.02.1998 1.900.000 48 Đặt mua
62 Viettel 0987.24.05.98 1.680.000 52 Đặt mua
63 Vinaphone 0888.05.12.98 1.600.000 49 Đặt mua
64 Vinaphone 0942.26.08.98 1.600.000 48 Đặt mua
65 Mobifone 0798.31.1998 1.830.000 55 Đặt mua
66 Vinaphone 0942.29.08.98 1.600.000 51 Đặt mua
67 Vinaphone 0946.09.11.98 1.600.000 47 Đặt mua
68 Mobifone 0773.84.1998 1.830.000 56 Đặt mua
69 Viettel 0962.04.02.98 1.680.000 40 Đặt mua
70 Viettel 0982.19.07.98 1.680.000 53 Đặt mua
71 Mobifone 0703.25.1998 1.680.000 44 Đặt mua
72 Viettel 0333.07.12.98 1.830.000 36 Đặt mua
73 Mobifone 0795.07.1998 1.830.000 55 Đặt mua
74 Vinaphone 0917.10.07.98 1.600.000 42 Đặt mua
75 Mobifone 0786.02.1998 1.830.000 50 Đặt mua
76 Vinaphone 0942.09.11.98 1.600.000 43 Đặt mua
77 Vinaphone 0914.30.04.98 1.600.000 38 Đặt mua
78 Viettel 0965.13.01.98 1.680.000 42 Đặt mua
79 Vietnamobile 0589.26.11.98 600.000 49 Đặt mua
80 Viettel 0965.27.04.98 1.680.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status