Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1999

Mua ban sim so dep gia tot nhat

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.17.1199 1.190.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 54 Đặt mua
3 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 45 Đặt mua
4 Viettel 0343.15.1199 1.830.000 36 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.18.08.99 1.600.000 50 Đặt mua
6 Vinaphone 0946.28.08.99 1.600.000 55 Đặt mua
7 Mobifone 0784.651.999 5.500.000 58 Đặt mua
8 Mobifone 0784.201.999 5.500.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0914.09.12.99 1.600.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0373.441.999 6.000.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 0767.1111.99 13.000.000 42 Đặt mua
12 Mobifone 0931.15.11.99 4.500.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0328.29.05.99 1.100.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 0775.08.11.99 1.830.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0343.08.1199 1.830.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0386.31.1199 1.680.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0358.31.1199 1.680.000 40 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.24.10.99 1.600.000 39 Đặt mua
19 Mobifone 0937.24.11.99 4.000.000 45 Đặt mua
20 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0938.27.11.99 4.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0373.070.999 8.000.000 47 Đặt mua
23 Vinaphone 0942.19.08.99 1.600.000 51 Đặt mua
24 Vinaphone 0943.22.06.99 1.600.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0779.661.999 8.000.000 63 Đặt mua
26 Viettel 0345.31.1199 1.830.000 36 Đặt mua
27 Vinaphone 0943.28.04.99 1.600.000 48 Đặt mua
28 Viettel 0346.02.1199 1.830.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0836.1111.99 13.000.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0346.07.1199 1.680.000 40 Đặt mua
31 Viettel 0336.25.01.99 1.100.000 38 Đặt mua
32 Viettel 0358.0303.99 1.330.000 40 Đặt mua
33 Mobifone 0797.170.999 5.500.000 58 Đặt mua
34 Vinaphone 0946.20.05.99 1.250.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0398.26.08.99 1.100.000 54 Đặt mua
36 Vinaphone 0942.16.08.99 1.600.000 48 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.28.04.99 1.600.000 46 Đặt mua
38 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0786.28.11.99 1.250.000 51 Đặt mua
40 Mobifone 0931.16.08.99 1.500.000 46 Đặt mua
41 Mobifone 0776.781.999 10.200.000 63 Đặt mua
42 Mobifone 0937.29.05.99 980.000 53 Đặt mua
43 Mobifone 0789.98.1.999 11.800.000 69 Đặt mua
44 Mobifone 0769.86.1999 6.060.000 64 Đặt mua
45 Mobifone 0937.29.04.99 1.570.000 52 Đặt mua
46 Mobifone 0908.300.299 1.590.000 40 Đặt mua
47 Mobifone 0768.96.1999 6.200.000 64 Đặt mua
48 Mobifone 0778.03.1999 5.080.000 53 Đặt mua
49 Mobifone 0934.060.899 1.500.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 0931.24.06.99 1.137.500 43 Đặt mua
51 Mobifone 0931.200.499 1.512.500 37 Đặt mua
52 Mobifone 0785.12.12.99 2.000.000 44 Đặt mua
53 Mobifone 0778.62.1999 5.560.000 58 Đặt mua
54 Mobifone 0937.30.12.99 1.287.500 43 Đặt mua
55 Mobifone 0931.280.699 1.780.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0931.24.04.99 1.137.500 41 Đặt mua
57 Mobifone 0931.270.699 1.400.000 46 Đặt mua
58 Mobifone 0789.87.1999 6.560.000 67 Đặt mua
59 Mobifone 0931.280.499 1.770.000 45 Đặt mua
60 Mobifone 0937.17.03.99 1.800.000 48 Đặt mua
61 Mobifone 0778.70.1999 4.690.000 57 Đặt mua
62 Mobifone 0908.250.599 1.760.000 47 Đặt mua
63 Mobifone 0778.97.1999 7.550.000 66 Đặt mua
64 Mobifone 0792.05.05.99 2.000.000 46 Đặt mua
65 Mobifone 0931.23.04.99 1.137.500 40 Đặt mua
66 Mobifone 0785.02.02.99 1.990.000 42 Đặt mua
67 Mobifone 0778.06.1999 5.560.000 56 Đặt mua
68 Mobifone 0769.75.1999 6.050.000 62 Đặt mua
69 Mobifone 0931.290.299 2.450.000 44 Đặt mua
70 Mobifone 0931.280.399 1.790.000 44 Đặt mua
71 Mobifone 0937.24.12.99 1.325.000 46 Đặt mua
72 Mobifone 0767.85.1999 6.050.000 61 Đặt mua
73 Mobifone 0776.72.1999 5.580.000 57 Đặt mua
74 Mobifone 0778.67.1999 6.530.000 63 Đặt mua
75 Mobifone 0778.86.1999 8.130.000 64 Đặt mua
76 Mobifone 0769.87.1999 5.570.000 65 Đặt mua
77 Mobifone 0937.16.03.99 1.287.500 47 Đặt mua
78 Mobifone 0775.05.1999 6.700.000 52 Đặt mua
79 Mobifone 0937.021.099 1.325.000 40 Đặt mua
80 Mobifone 0933.06.12.99 1.287.500 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status