Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 54 Đặt mua
2 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 0784.651.999 5.500.000 58 Đặt mua
4 Mobifone 0784.201.999 5.500.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 0779.69.1999 9.110.000 66 Đặt mua
8 Mobifone 0778.70.1999 4.590.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 0775.90.1999 5.690.000 56 Đặt mua
10 Mobifone 0768.76.1999 5.690.000 62 Đặt mua
11 Mobifone 0765.85.1999 6.000.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0767.87.1999 7.690.000 63 Đặt mua
13 Mobifone 0776.72.1999 5.220.000 57 Đặt mua
14 Mobifone 076543.1999 14.600.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0778.67.1999 6.170.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 0778.97.1999 7.120.000 66 Đặt mua
17 Mobifone 0769.961.999 10.900.000 65 Đặt mua
18 Mobifone 0778.86.1999 7.690.000 64 Đặt mua
19 Mobifone 0778.06.1999 5.220.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 0768.97.1999 5.560.000 65 Đặt mua
21 Mobifone 0775.75.1999 9.380.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 0767.05.1999 6.170.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 0789.76.1999 6.170.000 65 Đặt mua
24 Mobifone 0767.07.1999 6.960.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0789.72.1999 6.020.000 61 Đặt mua
26 Mobifone 0789.87.1999 6.170.000 67 Đặt mua
27 Mobifone 0767.08.1999 6.170.000 56 Đặt mua
28 Mobifone 0775.79.1999 10.900.000 63 Đặt mua
29 Mobifone 0765.80.1999 4.840.000 54 Đặt mua
30 Mobifone 0789.98.1.999 11.600.000 69 Đặt mua
31 Mobifone 0769.95.1999 6.170.000 64 Đặt mua
32 Mobifone 0776.69.1999 9.110.000 63 Đặt mua
33 Mobifone 0765.87.1999 5.220.000 61 Đặt mua
34 Mobifone 0778.82.1999 7.120.000 60 Đặt mua
35 Mobifone 0778.87.1999 7.690.000 65 Đặt mua
36 Mobifone 0765.76.1999 5.090.000 59 Đặt mua
37 Mobifone 0768.96.1999 5.540.000 64 Đặt mua
38 Mobifone 0776.65.1999 6.940.000 59 Đặt mua
39 Mobifone 0767.85.1999 5.690.000 61 Đặt mua
40 Mobifone 0767.27.1999 6.170.000 57 Đặt mua
41 Mobifone 0776.62.1999 7.120.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0768.98.1999 6.640.000 66 Đặt mua
43 Mobifone 0776.73.1999 4.840.000 58 Đặt mua
44 Mobifone 0769.85.1999 5.550.000 63 Đặt mua
45 Mobifone 0769.87.1999 5.220.000 65 Đặt mua
46 Mobifone 0769.67.1999 5.690.000 63 Đặt mua
47 Mobifone 0769.86.1999 5.690.000 64 Đặt mua
48 Mobifone 0778.62.1999 5.070.000 58 Đặt mua
49 Mobifone 0931.27.1999 19.700.000 50 Đặt mua
50 Mobifone 0765.83.1999 4.700.000 57 Đặt mua
51 Mobifone 0778.69.1999 7.120.000 65 Đặt mua
52 Mobifone 0765.32.1999 4.840.000 51 Đặt mua
53 Mobifone 0769.78.1999 5.690.000 65 Đặt mua
54 Mobifone 0703.88.1999 19.900.000 54 Đặt mua
55 Mobifone 0797.79.1999 14.700.000 67 Đặt mua
56 Mobifone 0776.781.999 10.000.000 63 Đặt mua
57 Mobifone 0767.03.1999 5.690.000 51 Đặt mua
58 Mobifone 0768.67.1999 5.690.000 62 Đặt mua
59 Mobifone 0778.02.1999 5.220.000 52 Đặt mua
60 Mobifone 0779.75.1999 6.640.000 63 Đặt mua
61 Mobifone 0765.79.1999 8.160.000 62 Đặt mua
62 Mobifone 0776.60.1999 6.640.000 54 Đặt mua
63 Mobifone 0769.75.1999 5.690.000 62 Đặt mua
64 Mobifone 07.76.76.1999 9.380.000 61 Đặt mua
65 Mobifone 0775.05.1999 6.170.000 52 Đặt mua
66 Mobifone 0778.85.1999 7.120.000 63 Đặt mua
67 Mobifone 0706.33.1999 7.400.000 47 Đặt mua
68 Mobifone 0799.60.1999 5.030.000 59 Đặt mua
69 Mobifone 0798.02.1999 5.660.000 54 Đặt mua
70 Mobifone 0896.04.1999 6.750.000 55 Đặt mua
71 Mobifone 0898.8.3.1999 13.500.000 64 Đặt mua
72 Mobifone 0786.96.1999 16.500.000 64 Đặt mua
73 Mobifone 0896.70.1999 6.590.000 58 Đặt mua
74 Mobifone 0774.05.1999 4.790.000 51 Đặt mua
75 Mobifone 0702.9.5.1999 6.760.000 51 Đặt mua
76 Mobifone 0774.8.6.1999 6.160.000 60 Đặt mua
77 Mobifone 0795.411.999 4.790.000 54 Đặt mua
78 Mobifone 0794.90.1999 5.180.000 57 Đặt mua
79 Mobifone 0777.8.2.1999 11.600.000 59 Đặt mua
80 Mobifone 0794.2.6.1999 4.890.000 56 Đặt mua
DMCA.com Protection Status