Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.18.5.2001 5.600.000 33 Đặt mua
2 Viettel 097.279.2001 6.500.000 37 Đặt mua
3 Viettel 035.28.5.2001 2.130.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0961.88.2001 7.300.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0367.43.2001 1.600.000 26 Đặt mua
6 Viettel 097.277.2001 6.600.000 35 Đặt mua
7 Viettel 035.239.2001 3.350.000 25 Đặt mua
8 Viettel 096.126.2001 5.600.000 27 Đặt mua
9 Viettel 096.181.2001 5.700.000 28 Đặt mua
10 Viettel 034.299.2001 2.280.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0963.77.2001 4.200.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0981.86.2001 11.000.000 35 Đặt mua
13 Viettel 037.28.5.2001 2.130.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0347.42.2001 1.170.000 23 Đặt mua
15 Viettel 0336.7.4.2001 1.630.000 26 Đặt mua
16 Viettel 098.24.9.2001 5.600.000 35 Đặt mua
17 Viettel 096.179.2001 6.000.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0363.54.2001 1.750.000 24 Đặt mua
19 Viettel 033.276.2001 2.130.000 24 Đặt mua
20 Viettel 098.162.2001 6.500.000 29 Đặt mua
21 Viettel 038.24.3.2001 2.130.000 23 Đặt mua
22 Mobifone 0798.07.2001 1.330.000 34 Đặt mua
23 Mobifone 0939.5.7.2001 1.250.000 36 Đặt mua
24 Mobifone 0899.07.2001 1.680.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0772.11.2001 1.750.000 21 Đặt mua
26 Mobifone 0907.1.4.2001 1.250.000 24 Đặt mua
27 Mobifone 0907.2.9.2001 3.000.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 0932.8.5.2001 1.750.000 30 Đặt mua
29 Mobifone 0939.7.6.2001 1.250.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0898.8.3.2001 2.500.000 39 Đặt mua
31 Mobifone 0898.80.2001 1.750.000 36 Đặt mua
32 Mobifone 0798.09.2001 1.330.000 36 Đặt mua
33 Mobifone 0907.2.8.2001 1.680.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0907.1.5.2001 1.250.000 25 Đặt mua
35 Mobifone 0907.80.2001 1.250.000 27 Đặt mua
36 Mobifone 0899.06.2001 1.680.000 35 Đặt mua
37 Mobifone 0899.6.9.2001 2.500.000 44 Đặt mua
38 Mobifone 0907.7.5.2001 2.800.000 31 Đặt mua
39 Mobifone 0939.4.6.2001 1.980.000 34 Đặt mua
40 Mobifone 0939.02.2001 2.200.000 26 Đặt mua
41 Mobifone 0939.3.7.2001 3.000.000 34 Đặt mua
42 Mobifone 0907.5.7.2001 2.500.000 31 Đặt mua
43 Mobifone 0907.3.8.2001 2.200.000 30 Đặt mua
44 Mobifone 0901.2.1.2001 3.700.000 16 Đặt mua
45 Mobifone 0939.3.3.2001 4.000.000 30 Đặt mua
46 Mobifone 0939.5.5.2001 3.700.000 34 Đặt mua
47 Mobifone 0939.8.3.2001 3.200.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 0907.6.3.2001 2.500.000 28 Đặt mua
49 Mobifone 0907.6.1.2001 2.500.000 26 Đặt mua
50 Mobifone 0939.7.1.2001 2.700.000 32 Đặt mua
51 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
52 Mobifone 0764.14.2001 1.830.000 25 Đặt mua
53 Mobifone 0707.86.2001 2.900.000 31 Đặt mua
54 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 28 Đặt mua
55 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 32 Đặt mua
56 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
57 Mobifone 0765.71.2001 1.830.000 29 Đặt mua
58 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
59 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 26 Đặt mua
60 Mobifone 0797.94.2001 1.830.000 39 Đặt mua
61 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 38 Đặt mua
62 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 26 Đặt mua
63 Mobifone 0785.97.2001 1.830.000 39 Đặt mua
64 Mobifone 0707.89.2001 2.600.000 34 Đặt mua
65 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 35 Đặt mua
66 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 28 Đặt mua
67 Viettel 0364.87.2001 1.830.000 31 Đặt mua
68 Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 38 Đặt mua
69 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
70 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 31 Đặt mua
71 Mobifone 0778.78.2001 2.130.000 40 Đặt mua
72 Viettel 0374.31.2001 1.830.000 21 Đặt mua
73 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 28 Đặt mua
74 Mobifone 0764.97.2001 1.830.000 36 Đặt mua
75 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 35 Đặt mua
76 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
77 Mobifone 0778.98.2001 2.130.000 42 Đặt mua
78 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
79 Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 35 Đặt mua
80 Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status