Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0889.52.2001 1.680.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 08.1386.2001 3.400.000 29 Đặt mua
3 Vinaphone 0886.89.2001 2.200.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.76.2001 2.500.000 40 Đặt mua
5 Vinaphone 0886.93.2001 1.980.000 37 Đặt mua
6 Vinaphone 0816.99.2001 3.400.000 36 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.05.2001 1.900.000 30 Đặt mua
8 Vinaphone 091.129.2001 3.800.000 25 Đặt mua
9 Vinaphone 0886.79.2001 2.500.000 41 Đặt mua
10 Vinaphone 0818.99.2001 3.400.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0818.58.2001 2.050.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0815.99.2001 3.400.000 35 Đặt mua
13 Vinaphone 0886.15.2001 1.900.000 31 Đặt mua
14 Vinaphone 0855.66.2001 2.500.000 33 Đặt mua
15 Vinaphone 091.222.2001 29.000.000 19 Đặt mua
16 Vinaphone 08.19.04.2001 12.000.000 25 Đặt mua
17 Vinaphone 0813.99.2001 3.400.000 33 Đặt mua
18 Vinaphone 0886.16.2001 2.050.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.26.2001 2.050.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.33.2001 2.600.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 0815.66.2001 2.280.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0886.83.2001 4.500.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.11.2001 2.800.000 27 Đặt mua
24 Vinaphone 0813.66.2001 2.400.000 27 Đặt mua
25 Vinaphone 0917.33.2001 2.700.000 26 Đặt mua
26 Mobifone 077.5.08.2001 3.500.000 30 Đặt mua
27 Mobifone 077.8.06.2001 3.500.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 0945.44.2001 2.000.000 29 Đặt mua
29 Mobifone 077.4.12.2001 3.500.000 24 Đặt mua
30 Vinaphone 0914.74.2001 1.800.000 28 Đặt mua
31 Mobifone 07.07.12.2001 10.000.000 20 Đặt mua
32 Mobifone 07.07.01.2001 12.000.000 18 Đặt mua
33 Mobifone 077.7.05.2001 3.500.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 077.3.10.2001 3.500.000 21 Đặt mua
35 Mobifone 077.2.09.2001 3.500.000 28 Đặt mua
36 Mobifone 07.07.10.2001 10.000.000 18 Đặt mua
37 Mobifone 077.3.08.2001 3.500.000 28 Đặt mua
38 Mobifone 077.2.07.2001 3.500.000 26 Đặt mua
39 Vinaphone 0947.44.2001 2.200.000 31 Đặt mua
40 Mobifone 077.5.04.2001 3.500.000 26 Đặt mua
41 Vinaphone 0943.73.2001 1.800.000 29 Đặt mua
42 Mobifone 07.03.02.2001 10.000.000 15 Đặt mua
43 Mobifone 077.5.03.2001 3.500.000 25 Đặt mua
44 Mobifone 07.03.03.2001 12.000.000 16 Đặt mua
45 Mobifone 077.8.07.2001 3.500.000 32 Đặt mua
46 Vinaphone 08.29.05.2001 9.000.000 27 Đặt mua
47 Mobifone 077.3.09.2001 3.500.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 09.14.01.2001 9.000.000 18 Đặt mua
49 Mobifone 07.03.10.2001 10.000.000 14 Đặt mua
50 Vinaphone 0944.79.2001 2.200.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 077.3.07.2001 3.500.000 27 Đặt mua
52 Mobifone 077.3.06.2001 3.500.000 26 Đặt mua
53 Mobifone 0797.64.2001 1.290.000 36 Đặt mua
54 Mobifone 0933.49.2001 1.860.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0785.80.2001 1.290.000 31 Đặt mua
56 Mobifone 0937.74.2001 1.640.000 33 Đặt mua
57 Mobifone 0933.76.2001 2.090.000 31 Đặt mua
58 Mobifone 0797.53.2001 1.290.000 34 Đặt mua
59 Mobifone 0785.11.2001 1.860.000 25 Đặt mua
60 Mobifone 0896.87.2001 1.290.000 41 Đặt mua
61 Mobifone 0937.98.2001 1.860.000 39 Đặt mua
62 Mobifone 0908.43.2001 1.710.000 27 Đặt mua
63 Mobifone 0785.33.2001 1.290.000 29 Đặt mua
64 Mobifone 0794.74.2001 1.290.000 34 Đặt mua
65 Mobifone 0794.77.2001 1.290.000 37 Đặt mua
66 Mobifone 0784.75.2001 1.290.000 34 Đặt mua
67 Mobifone 0784.79.2001 1.290.000 38 Đặt mua
68 Mobifone 0786.46.2001 1.290.000 34 Đặt mua
69 Mobifone 0798.15.2001 1.290.000 33 Đặt mua
70 Mobifone 0784.74.2001 1.290.000 33 Đặt mua
71 Mobifone 0937.94.2001 1.600.000 35 Đặt mua
72 Mobifone 0799.75.2001 1.290.000 40 Đặt mua
73 Mobifone 0797.73.2001 1.290.000 36 Đặt mua
74 Mobifone 0797.83.2001 1.290.000 37 Đặt mua
75 Mobifone 0937.65.2001 1.560.000 33 Đặt mua
76 Mobifone 0937.53.2001 1.860.000 30 Đặt mua
77 Mobifone 0797.15.2001 1.290.000 32 Đặt mua
78 Mobifone 0784.78.2001 1.290.000 37 Đặt mua
79 Mobifone 0937.67.2001 1.640.000 35 Đặt mua
80 Mobifone 0793.85.2001 1.290.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status