Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
2 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 26 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 28 Đặt mua
5 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 28 Đặt mua
6 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 31 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.11.2001 810.000 20 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
9 Vietnamobile 0929.43.2001 1.475.000 30 Đặt mua
10 Vietnamobile 0924.84.2001 1.475.000 30 Đặt mua
11 Vietnamobile 0923.53.2001 2.700.000 25 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.08.2001 7.300.000 28 Đặt mua
13 Vietnamobile 0924.72.2001 910.000 27 Đặt mua
14 Vietnamobile 0925.86.2001 2.300.000 33 Đặt mua
15 Vietnamobile 092.23.5.2001 3.900.000 24 Đặt mua
16 Vietnamobile 0929.57.2001 2.300.000 35 Đặt mua
17 Vietnamobile 092.24.6.2001 2.900.000 26 Đặt mua
18 Vietnamobile 092.24.8.2001 2.900.000 28 Đặt mua
19 Vietnamobile 092.12.4.2001 2.900.000 21 Đặt mua
20 Vietnamobile 0929.66.2001 2.900.000 35 Đặt mua
21 Vietnamobile 0927.86.2001 2.700.000 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 0928.76.2001 2.700.000 35 Đặt mua
23 Vietnamobile 092.12.3.2001 4.650.000 20 Đặt mua
24 Vietnamobile 0927.40.2001 2.100.000 25 Đặt mua
25 Vietnamobile 0927.85.2001 2.700.000 34 Đặt mua
26 Vietnamobile 092.22.9.2001 4.650.000 27 Đặt mua
27 Vietnamobile 0929.54.2001 1.475.000 32 Đặt mua
28 Vietnamobile 092.23.0.2001 3.900.000 19 Đặt mua
29 Vietnamobile 092.28.4.2001 2.900.000 28 Đặt mua
30 Vietnamobile 0925.33.2001 2.700.000 25 Đặt mua
31 Vietnamobile 0924.32.2001 910.000 23 Đặt mua
32 Vietnamobile 0928.46.2001 2.100.000 32 Đặt mua
33 Vietnamobile 0928.48.2001 1.475.000 34 Đặt mua
34 Vietnamobile 0929.73.2001 2.300.000 33 Đặt mua
35 Vietnamobile 0925.21.2001 2.700.000 22 Đặt mua
36 Vietnamobile 0925.93.2001 2.300.000 31 Đặt mua
37 Vietnamobile 0923.24.2001 1.475.000 23 Đặt mua
38 Vietnamobile 0929.31.2001 2.300.000 27 Đặt mua
39 Vietnamobile 0928.42.2001 2.100.000 28 Đặt mua
40 Vietnamobile 0929.28.2001 2.300.000 33 Đặt mua
41 Vietnamobile 0923.75.2001 2.300.000 29 Đặt mua
42 Vietnamobile 0929.39.2001 2.300.000 35 Đặt mua
43 Vietnamobile 0924.78.2001 1.475.000 33 Đặt mua
44 Vietnamobile 0927.93.2001 2.300.000 33 Đặt mua
45 Vietnamobile 0924.87.2001 1.475.000 33 Đặt mua
46 Vietnamobile 0928.69.2001 2.300.000 37 Đặt mua
47 Vietnamobile 092.29.3.2001 3.900.000 28 Đặt mua
48 Vietnamobile 0927.48.2001 2.100.000 33 Đặt mua
49 Vietnamobile 0924.81.2001 910.000 27 Đặt mua
50 Vietnamobile 0928.31.2001 2.700.000 26 Đặt mua
51 Vietnamobile 0926.24.2001 2.100.000 26 Đặt mua
52 Vietnamobile 0925.42.2001 1.475.000 25 Đặt mua
53 Vietnamobile 0927.42.2001 2.100.000 27 Đặt mua
54 Vietnamobile 0926.56.2001 2.300.000 31 Đặt mua
55 Vietnamobile 0929.72.2001 2.300.000 32 Đặt mua
56 Vietnamobile 0924.88.2001 1.625.000 34 Đặt mua
57 Vietnamobile 0929.51.2001 2.300.000 29 Đặt mua
58 Vietnamobile 0928.72.2001 2.800.000 31 Đặt mua
59 Vietnamobile 0925.23.2001 2.300.000 24 Đặt mua
60 Vietnamobile 0924.66.2001 1.625.000 30 Đặt mua
61 Vietnamobile 0923.87.2001 2.300.000 32 Đặt mua
62 Vietnamobile 0928.26.2001 2.300.000 30 Đặt mua
63 Vietnamobile 0925.17.2001 2.300.000 27 Đặt mua
64 Vietnamobile 0929.44.2001 1.625.000 31 Đặt mua
65 Vietnamobile 0925.72.2001 2.300.000 28 Đặt mua
66 Vietnamobile 0925.44.2001 1.625.000 27 Đặt mua
67 Vietnamobile 0929.75.2001 2.300.000 35 Đặt mua
68 Vietnamobile 092.29.1.2001 3.900.000 26 Đặt mua
69 Vietnamobile 0923.21.2001 2.300.000 20 Đặt mua
70 Vietnamobile 0927.55.2001 2.700.000 31 Đặt mua
71 Vietnamobile 0924.58.2001 910.000 31 Đặt mua
72 Vietnamobile 0928.2.0.2001 1.100.000 24 Đặt mua
73 Vietnamobile 0522.48.2001 1.043.000 24 Đặt mua
74 Vietnamobile 0921.37.2001 1.790.000 25 Đặt mua
75 Vietnamobile 0929.58.2001 1.700.000 36 Đặt mua
76 Vietnamobile 0585.67.2001 1.890.000 34 Đặt mua
77 Vietnamobile 0522.85.2001 980.000 25 Đặt mua
78 Vietnamobile 0586.05.2001 910.000 27 Đặt mua
79 Vietnamobile 0582.83.2001 910.000 29 Đặt mua
80 Vietnamobile 0582.88.2001 1.475.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status