Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077.4.07.2001 630.000 28 Đặt mua
2 Mobifone 077.4.08.2001 630.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0774.83.2001 630.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 0704.94.2001 630.000 27 Đặt mua
5 Mobifone 0793.97.2001 630.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0357.45.2001 630.000 27 Đặt mua
7 Viettel 0372.74.2001 630.000 26 Đặt mua
8 Viettel 0374.72.2001 630.000 26 Đặt mua
9 Vinaphone 0838.75.2001 650.000 34 Đặt mua
10 Vinaphone 0838.17.2001 650.000 30 Đặt mua
11 Vinaphone 0837.58.2001 650.000 34 Đặt mua
12 Mobifone 0794.21.2001 665.000 26 Đặt mua
13 Mobifone 0794.26.2001 665.000 31 Đặt mua
14 Mobifone 0794.30.2001 665.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 0795.47.2001 665.000 35 Đặt mua
16 Mobifone 0772.80.2001 665.000 27 Đặt mua
17 Mobifone 0766.80.2001 665.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0795.90.2001 665.000 33 Đặt mua
19 Mobifone 0767.90.2001 665.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0335.74.2001 665.000 25 Đặt mua
21 Viettel 0343.97.2001 665.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0839.57.2001 689.000 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0836.57.2001 689.000 32 Đặt mua
24 Vinaphone 0835.17.2001 689.000 27 Đặt mua
25 Vietnamobile 0586.42.2001 700.000 28 Đặt mua
26 Vietnamobile 0589.42.2001 700.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0359.41.2001 700.000 25 Đặt mua
28 Mobifone 070.484.2001 700.000 26 Đặt mua
29 Mobifone 0704.89.2001 700.000 31 Đặt mua
30 Mobifone 0706.53.2001 700.000 24 Đặt mua
31 Mobifone 0706.58.2001 700.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0763.87.2001 700.000 34 Đặt mua
33 Mobifone 0765.96.2001 700.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0766.87.2001 700.000 37 Đặt mua
35 Mobifone 0767.91.2001 700.000 33 Đặt mua
36 Mobifone 0769.35.2001 700.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0775.83.2001 700.000 33 Đặt mua
38 Mobifone 0776.80.2001 700.000 31 Đặt mua
39 Mobifone 0776.83.2001 700.000 34 Đặt mua
40 Mobifone 0778.19.2001 700.000 35 Đặt mua
41 Mobifone 0783.71.2001 700.000 29 Đặt mua
42 Mobifone 0783.72.2001 700.000 30 Đặt mua
43 Mobifone 07.83.84.2001 700.000 33 Đặt mua
44 Mobifone 0788.90.2001 700.000 35 Đặt mua
45 Mobifone 0794.33.2001 700.000 29 Đặt mua
46 Mobifone 0794.95.2001 700.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0795.41.2001 700.000 29 Đặt mua
48 Mobifone 078.346.2001 700.000 31 Đặt mua
49 Mobifone 078.359.2001 700.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 078.360.2001 700.000 27 Đặt mua
51 Mobifone 078.364.2001 700.000 31 Đặt mua
52 Mobifone 078.413.2001 700.000 26 Đặt mua
53 Mobifone 078.433.2001 700.000 28 Đặt mua
54 Mobifone 078.449.2001 700.000 35 Đặt mua
55 Mobifone 078.451.2001 700.000 28 Đặt mua
56 Mobifone 078.457.2001 700.000 34 Đặt mua
57 Mobifone 078.460.2001 700.000 28 Đặt mua
58 Mobifone 078.514.2001 700.000 28 Đặt mua
59 Mobifone 078.534.2001 700.000 30 Đặt mua
60 Mobifone 078.547.2001 700.000 34 Đặt mua
61 Mobifone 078.570.2001 700.000 30 Đặt mua
62 Mobifone 0786.25.2001 700.000 31 Đặt mua
63 Mobifone 0786.35.2001 700.000 32 Đặt mua
64 Mobifone 0786.45.2001 700.000 33 Đặt mua
65 Mobifone 0786.48.2001 700.000 36 Đặt mua
66 Mobifone 079.341.2001 700.000 27 Đặt mua
67 Mobifone 079.376.2001 700.000 35 Đặt mua
68 Mobifone 0797.25.2001 700.000 33 Đặt mua
69 Mobifone 0797.54.2001 700.000 35 Đặt mua
70 Mobifone 0797.69.2001 700.000 41 Đặt mua
71 Mobifone 078.337.2001 700.000 31 Đặt mua
72 Mobifone 079.475.2001 700.000 35 Đặt mua
73 Mobifone 079.821.2001 700.000 30 Đặt mua
74 Mobifone 079.827.2001 700.000 36 Đặt mua
75 Mobifone 079.834.2001 700.000 34 Đặt mua
76 Mobifone 079.857.2001 700.000 39 Đặt mua
77 Mobifone 079.864.2001 700.000 37 Đặt mua
78 Mobifone 0704.51.2001 700.000 20 Đặt mua
79 Mobifone 0764.13.2001 700.000 24 Đặt mua
80 Mobifone 0764.16.2001 700.000 27 Đặt mua
DMCA.com Protection Status