Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.0404 1.290.000 20 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0404 1.440.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.0404 790.000 22 Đặt mua
4 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
5 Mobifone 093.656.2004 2.600.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0974.06.01.04 1.100.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0356.43.2004 1.830.000 27 Đặt mua
8 Mobifone 0773.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0947.11.01.04 1.100.000 27 Đặt mua
10 Mobifone 0703.61.2004 1.830.000 23 Đặt mua
11 Mobifone 0775.02.04.04 1.100.000 29 Đặt mua
12 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0778.05.0404 1.100.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0364.17.0404 740.000 29 Đặt mua
16 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0394.46.2004 1.830.000 32 Đặt mua
18 Mobifone 0797.17.04.04 1.330.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0916.10.04.04 1.600.000 25 Đặt mua
20 Viettel 0365.65.2004 1.830.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 0775.02.03.04 3.000.000 28 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.06.02.04 980.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 30 Đặt mua
24 Viettel 0353.61.2004 1.830.000 24 Đặt mua
25 Mobifone 0786.04.06.04 980.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0364.15.0404 740.000 27 Đặt mua
27 Vinaphone 0945.31.04.04 810.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0365.46.2004 1.830.000 30 Đặt mua
30 Mobifone 0786.68.2004 2.130.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
33 Vinaphone 0853.07.07.04 980.000 34 Đặt mua
34 Viettel 0398.19.2004 1.830.000 36 Đặt mua
35 Vinaphone 0888.300.304 980.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0836.29.03.04 770.000 35 Đặt mua
37 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
38 Mobifone 0774.77.2004 2.130.000 38 Đặt mua
39 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.07.10.04 840.000 36 Đặt mua
41 Viettel 0984.21.04.04 1.900.000 32 Đặt mua
42 Vinaphone 0946.09.07.04 1.250.000 39 Đặt mua
43 Mobifone 0937.24.04.04 1.680.000 33 Đặt mua
44 Vinaphone 0846.28.08.04 770.000 40 Đặt mua
45 Mobifone 0932.10.04.04 2.050.000 23 Đặt mua
46 Mobifone 0909.31.0404 4.500.000 30 Đặt mua
47 Mobifone 0796.06.05.04 980.000 37 Đặt mua
48 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0786.28.04.04 1.100.000 39 Đặt mua
50 Mobifone 0792.03.03.04 1.100.000 28 Đặt mua
51 Mobifone 0938.23.04.04 2.050.000 33 Đặt mua
52 Vinaphone 0853.09.09.04 980.000 38 Đặt mua
53 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
54 Vinaphone 0846.04.08.04 770.000 34 Đặt mua
55 Vinaphone 0942.09.07.04 1.250.000 35 Đặt mua
56 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 29 Đặt mua
57 Vinaphone 0945.3111.04 630.000 28 Đặt mua
58 Viettel 0358.21.2004 1.830.000 25 Đặt mua
59 Viettel 0973.140.104 1.100.000 29 Đặt mua
60 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
61 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 31 Đặt mua
62 Viettel 0399.31.2004 1.830.000 31 Đặt mua
63 Mobifone 0799.97.2004 2.600.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 0775.02.01.04 1.100.000 26 Đặt mua
65 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 28 Đặt mua
66 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 33 Đặt mua
67 Viettel 0969.27.06.04 1.330.000 43 Đặt mua
68 Vinaphone 0828.21.02.04 910.000 27 Đặt mua
69 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 43 Đặt mua
70 Vinaphone 0836.72.2004 1.830.000 32 Đặt mua
71 Vinaphone 0945.09.07.04 1.250.000 38 Đặt mua
72 Viettel 0393.31.2004 1.830.000 25 Đặt mua
73 Viettel 0377.10.0404 980.000 26 Đặt mua
74 Vinaphone 0832.07.05.04 770.000 29 Đặt mua
75 Mobifone 0797.71.2004 1.830.000 37 Đặt mua
76 Mobifone 0778.05.05.04 980.000 36 Đặt mua
77 Mobifone 0786.04.02.04 980.000 31 Đặt mua
78 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 24 Đặt mua
79 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 17 Đặt mua
80 Vinaphone 0889.01.07.04 910.000 37 Đặt mua

Kho sim giá rẻ https://phplx.net bán giá cạnh tranh

DMCA.com Protection Status