Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0343.90.2006 930.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0399.72.2006 1.210.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0374.35.2006 930.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0344.54.2006 900.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0393.78.2006 1.250.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0369.59.2006 1.750.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0329.85.2006 1.250.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0365.73.2006 990.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0344.51.2006 1.100.000 25 Đặt mua
10 Viettel 096.155.2006 5.600.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0329.7.6.2006 1.100.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0387.1.4.2006 900.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0374.1.6.2006 900.000 29 Đặt mua
14 Viettel 0376.83.2006 1.210.000 35 Đặt mua
15 Viettel 0397.86.2006 1.750.000 41 Đặt mua
16 Viettel 03.7474.2006 1.170.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0357.30.2006 900.000 26 Đặt mua
18 Viettel 0376.1.7.2006 1.100.000 32 Đặt mua
19 Viettel 039.247.2006 2.280.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0345.4.1.2006 1.630.000 25 Đặt mua
21 Viettel 0368.4.3.2006 1.100.000 32 Đặt mua
22 Viettel 0376.91.2006 1.100.000 34 Đặt mua
23 Viettel 0372.40.2006 930.000 24 Đặt mua
24 Viettel 0395.48.2006 930.000 37 Đặt mua
25 Viettel 0374.24.2006 1.100.000 28 Đặt mua
26 Viettel 035.456.2006 2.130.000 31 Đặt mua
27 Viettel 033.23.5.2006 2.130.000 24 Đặt mua
28 Viettel 038.244.2006 2.130.000 29 Đặt mua
29 Viettel 0342.80.2006 930.000 25 Đặt mua
30 Viettel 0375.8.4.2006 1.170.000 35 Đặt mua
31 Viettel 0328.55.2006 1.330.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0364.75.2006 1.100.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0345.202006 1.250.000 22 Đặt mua
34 Viettel 0327.6.7.2006 1.180.000 33 Đặt mua
35 Viettel 0354.35.2006 930.000 28 Đặt mua
36 Viettel 097.175.2006 5.600.000 37 Đặt mua
37 Viettel 0335.73.2006 990.000 29 Đặt mua
38 Viettel 0376.95.2006 1.250.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0393.70.2006 930.000 30 Đặt mua
40 Viettel 0345.45.2006 2.130.000 29 Đặt mua
41 Viettel 035.28.5.2006 2.130.000 31 Đặt mua
42 Viettel 0376.52.2006 1.100.000 31 Đặt mua
43 Viettel 0347.18.2006 950.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0359.45.2006 970.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0339.7.3.2006 1.250.000 33 Đặt mua
46 Viettel 0377.2.4.2006 1.100.000 31 Đặt mua
47 Viettel 0337.46.2006 900.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0335.42.2006 910.000 25 Đặt mua
49 Viettel 033.28.1.2006 2.280.000 25 Đặt mua
50 Viettel 032.878.2006 1.250.000 36 Đặt mua
51 Viettel 0329.43.2006 900.000 29 Đặt mua
52 Viettel 0384.1.5.2006 1.210.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0396.53.2006 1.250.000 34 Đặt mua
54 Viettel 0339.54.2006 970.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0349.31.2006 860.000 28 Đặt mua
56 Viettel 0364.3.9.2006 1.140.000 33 Đặt mua
57 Viettel 0378.45.2006 930.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0393.67.2006 1.630.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0366.25.2006 1.750.000 30 Đặt mua
60 Viettel 0393.42.2006 1.100.000 29 Đặt mua
61 Viettel 0384.14.2006 900.000 28 Đặt mua
62 Viettel 0344.65.2006 1.100.000 30 Đặt mua
63 Viettel 037.25.9.2006 2.500.000 34 Đặt mua
64 Viettel 0393.76.2006 1.100.000 36 Đặt mua
65 Viettel 0356.61.2006 1.750.000 29 Đặt mua
66 Viettel 0349.53.2006 980.000 32 Đặt mua
67 Viettel 097.315.2006 5.600.000 33 Đặt mua
68 Viettel 036.795.2006 1.250.000 38 Đặt mua
69 Viettel 0394.1.8.2006 950.000 33 Đặt mua
70 Viettel 0386.3.4.2006 1.140.000 32 Đặt mua
71 Viettel 0328.4.4.2006 1.100.000 29 Đặt mua
72 Viettel 0376.03.2006 1.330.000 27 Đặt mua
73 Viettel 0398.45.2006 970.000 37 Đặt mua
74 Viettel 036.28.4.2006 2.280.000 31 Đặt mua
75 Viettel 0387.21.2006 1.750.000 29 Đặt mua
76 Viettel 0376.77.2006 1.750.000 38 Đặt mua
77 Viettel 036.775.2006 1.100.000 36 Đặt mua
78 Viettel 036.7.02.2006 1.750.000 26 Đặt mua
79 Viettel 0344.74.2006 1.100.000 30 Đặt mua
80 Viettel 0397.52.2006 1.100.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status