Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0606 1.090.000 26 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.0606 1.190.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.0606 990.000 24 Đặt mua
4 Mobifone 0785.97.2006 1.830.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0344.47.2006 1.830.000 30 Đặt mua
6 Vinaphone 0853.07.07.06 980.000 36 Đặt mua
7 Mobifone 0797.47.2006 1.830.000 42 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.27.09.06 840.000 48 Đặt mua
9 Mobifone 0777.15.2006 3.000.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0931.16.06.06 3.300.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0786.28.06.06 1.100.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0365.86.2006 2.130.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0764.92.2006 1.830.000 36 Đặt mua
14 Vinaphone 0828.15.04.06 910.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0938.16.06.06 3.300.000 39 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.51.2006 810.000 34 Đặt mua
17 Mobifone 0786.01.2006 1.830.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0707.30.2006 1.180.000 25 Đặt mua
19 Mobifone 0785.94.2006 1.830.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0356.43.2006 1.830.000 29 Đặt mua
21 Mobifone 0765.85.2006 1.830.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0792.06.12.06 840.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 093.24.3.2006 3.500.000 29 Đặt mua
24 Viettel 0354.34.2006 1.830.000 27 Đặt mua
25 Vinaphone 0857.13.08.06 770.000 38 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.26.08.06 840.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0931.17.06.06 2.050.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0707.82.2006 2.600.000 32 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.05.03.06 980.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0764.21.2006 1.830.000 28 Đặt mua
31 Mobifone 0937.24.06.06 1.900.000 37 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.43.2006 2.600.000 37 Đặt mua
33 Mobifone 0769.63.2006 1.830.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 0912.18.05.06 1.180.000 32 Đặt mua
35 Mobifone 0703.61.2006 1.830.000 25 Đặt mua
36 Mobifone 0707.89.2006 2.600.000 39 Đặt mua
37 Mobifone 0775.02.01.06 1.100.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0372.79.2006 2.130.000 36 Đặt mua
39 Mobifone 0775.02.06.06 1.330.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0931.13.06.06 3.000.000 29 Đặt mua
41 Vietnamobile 0587.47.2006 810.000 39 Đặt mua
42 Vinaphone 0858.111.006 980.000 30 Đặt mua
43 Vinaphone 0912.24.03.06 1.180.000 27 Đặt mua
44 Viettel 0359.78.2006 1.830.000 40 Đặt mua
45 Mobifone 0777.14.06.06 1.980.000 38 Đặt mua
46 Vinaphone 0814.30.03.06 770.000 25 Đặt mua
47 Mobifone 0792.03.03.06 1.100.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 0777.06.11.06 1.980.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0384.40.2006 1.180.000 27 Đặt mua
50 Mobifone 0777.02.04.06 4.500.000 33 Đặt mua
51 Vinaphone 0846.24.01.06 770.000 31 Đặt mua
52 Mobifone 0797.71.2006 1.830.000 39 Đặt mua
53 Vinaphone 08.18.01.2006 5.000.000 26 Đặt mua
54 Mobifone 0777.96.2006 3.000.000 44 Đặt mua
55 Vinaphone 0949.34.2006 2.280.000 37 Đặt mua
56 Viettel 0348.41.2006 1.830.000 28 Đặt mua
57 Mobifone 0774.67.2006 1.830.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0931.15.06.06 2.050.000 31 Đặt mua
59 Mobifone 0703.69.2006 1.830.000 33 Đặt mua
60 Vietnamobile 0566.36.2006 810.000 34 Đặt mua
61 Mobifone 0707.33.2006 2.600.000 28 Đặt mua
62 Vinaphone 0888.09.12.06 840.000 42 Đặt mua
63 Mobifone 0785.04.05.06 4.500.000 35 Đặt mua
64 Viettel 0385.88.2006 2.130.000 40 Đặt mua
65 Mobifone 0768.66.2006 2.130.000 41 Đặt mua
66 Viettel 0387.22.2006 2.130.000 30 Đặt mua
67 Viettel 0394.47.2006 1.830.000 35 Đặt mua
68 Mobifone 0765.29.2006 1.830.000 37 Đặt mua
69 Mobifone 0769.60.2006 1.180.000 36 Đặt mua
70 Vinaphone 0888.13.12.06 840.000 37 Đặt mua
71 Mobifone 0778.91.2006 2.130.000 40 Đặt mua
72 Mobifone 0786.70.2006 1.180.000 36 Đặt mua
73 Viettel 0395.04.0606 1.100.000 33 Đặt mua
74 Mobifone 0707.86.2006 2.900.000 36 Đặt mua
75 Mobifone 0773.05.02.06 1.100.000 30 Đặt mua
76 Viettel 0396.05.05.06 1.180.000 34 Đặt mua
77 Vinaphone 0826.28.10.06 770.000 33 Đặt mua
78 Vinaphone 0856.07.06.06 1.330.000 38 Đặt mua
79 Mobifone 0798.35.2006 1.830.000 40 Đặt mua
80 Viettel 0395.03.0606 1.330.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status