Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2007

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.71.2007 910.000 32 Đặt mua
2 Viettel 035.254.2007 2.130.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0386.83.2007 1.860.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0346.82.2007 1.100.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0356.90.2007 970.000 32 Đặt mua
6 Viettel 034.8.02.2007 1.330.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0357.44.2007 900.000 32 Đặt mua
8 Viettel 034.30.4.2007 2.280.000 23 Đặt mua
9 Viettel 036.239.2007 2.130.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0387.48.2007 1.100.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0329.54.2007 1.170.000 32 Đặt mua
12 Viettel 039.213.2007 2.130.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0368.7.4.2007 1.250.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0377.61.2007 1.100.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0364.92.2007 930.000 33 Đặt mua
16 Viettel 034.983.2007 900.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0386.35.2007 1.750.000 34 Đặt mua
18 Viettel 035.909.2007 2.800.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0348.51.2007 1.100.000 30 Đặt mua
20 Viettel 034.292.2007 950.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0375.5.3.2007 1.100.000 32 Đặt mua
22 Viettel 037.284.2007 2.130.000 33 Đặt mua
23 Viettel 096.14.3.2007 5.600.000 32 Đặt mua
24 Viettel 0357.61.2007 1.100.000 31 Đặt mua
25 Viettel 0379.69.2007 1.830.000 43 Đặt mua
26 Viettel 034.688.2007 1.560.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0358.47.2007 900.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0358.7.4.2007 1.100.000 36 Đặt mua
29 Viettel 0348.95.2007 1.100.000 38 Đặt mua
30 Viettel 0334.9.1.2007 900.000 29 Đặt mua
31 Viettel 0398.462007 860.000 39 Đặt mua
32 Viettel 0355.47.2007 900.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0368.9.4.2007 1.630.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0393.4.6.2007 910.000 34 Đặt mua
35 Viettel 0329.75.2007 950.000 35 Đặt mua
36 Viettel 039.365.2007 1.270.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0375.61.2007 1.100.000 31 Đặt mua
38 Viettel 0337.762007 1.180.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0358.6.3.2007 1.180.000 34 Đặt mua
40 Viettel 0377.51.2007 1.100.000 32 Đặt mua
41 Viettel 0338.40.2007 840.000 27 Đặt mua
42 Viettel 035.29.6.2007 2.280.000 34 Đặt mua
43 Viettel 0364.81.2007 1.210.000 31 Đặt mua
44 Viettel 03.27.02.2007 5.500.000 23 Đặt mua
45 Viettel 0379.3.2.2007 1.300.000 33 Đặt mua
46 Viettel 0345.44.2007 1.750.000 29 Đặt mua
47 Viettel 0326.74.2007 1.100.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0375.48.2007 1.100.000 36 Đặt mua
49 Viettel 0355.32.2007 1.170.000 27 Đặt mua
50 Viettel 0389.32.2007 1.680.000 34 Đặt mua
51 Viettel 0363.74.2007 1.170.000 32 Đặt mua
52 Viettel 0375.4.9.2007 900.000 37 Đặt mua
53 Viettel 097.191.2007 5.700.000 36 Đặt mua
54 Viettel 035.27.3.2007 2.280.000 29 Đặt mua
55 Viettel 035.451.2007 1.100.000 27 Đặt mua
56 Viettel 03979.1.2007 1.170.000 38 Đặt mua
57 Viettel 0364.37.2007 950.000 32 Đặt mua
58 Viettel 0327.78.2007 1.210.000 36 Đặt mua
59 Viettel 035.469.2007 1.640.000 36 Đặt mua
60 Viettel 03.54.55.2007 1.140.000 31 Đặt mua
61 Viettel 0387.16.2007 1.170.000 34 Đặt mua
62 Viettel 0327.44.2007 900.000 29 Đặt mua
63 Viettel 0395.86.2007 1.750.000 40 Đặt mua
64 Viettel 0396.4.9.2007 900.000 40 Đặt mua
65 Viettel 0387.14.2007 910.000 32 Đặt mua
66 Viettel 03.7789.2007 5.200.000 43 Đặt mua
67 Viettel 0344.52.2007 910.000 27 Đặt mua
68 Viettel 0347.4.6.2007 840.000 33 Đặt mua
69 Viettel 0346.45.2007 1.100.000 31 Đặt mua
70 Viettel 038.4.03.2007 1.210.000 27 Đặt mua
71 Viettel 03.7474.2007 1.560.000 34 Đặt mua
72 Viettel 0369.31.2007 1.100.000 31 Đặt mua
73 Viettel 0327.4.3.2007 950.000 28 Đặt mua
74 Viettel 0335.42.2007 1.210.000 26 Đặt mua
75 Viettel 0379.09.2007 2.800.000 37 Đặt mua
76 Viettel 0378.55.2007 1.140.000 37 Đặt mua
77 Viettel 038.7.09.2007 1.630.000 36 Đặt mua
78 Viettel 038.25.2.2007 2.550.000 29 Đặt mua
79 Viettel 039.487.2007 900.000 40 Đặt mua
80 Viettel 0379.3.4.2007 1.330.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status