Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0334.26.2011 910.000 22 Đặt mua
2 Viettel 0393.77.2011 1.330.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0348.72.2011 860.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0357.39.2011 1.170.000 31 Đặt mua
5 Viettel 0354.52.2011 860.000 23 Đặt mua
6 Viettel 0337.25.2011 900.000 24 Đặt mua
7 Viettel 0336.85.2011 1.100.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0328.46.2011 840.000 27 Đặt mua
9 Viettel 0396.74.2011 970.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0375.80.2011 750.000 27 Đặt mua
11 Viettel 0347.71.2011 900.000 26 Đặt mua
12 Viettel 039.4.09.2011 1.320.000 29 Đặt mua
13 Viettel 0379.63.2011 1.100.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0377.25.2011 900.000 28 Đặt mua
15 Viettel 0375.3.7.2011 840.000 29 Đặt mua
16 Viettel 098.174.2011 4.300.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0398.46.2011 840.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0869.57.2011 1.560.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0339.2.4.2011 1.140.000 25 Đặt mua
20 Viettel 037.24.3.2011 2.130.000 23 Đặt mua
21 Viettel 036.231.2011 2.130.000 19 Đặt mua
22 Viettel 0356.41.2011 900.000 23 Đặt mua
23 Viettel 035.606.2011 1.210.000 24 Đặt mua
24 Viettel 097.14.3.2011 5.500.000 28 Đặt mua
25 Viettel 032.898.2011 1.750.000 34 Đặt mua
26 Viettel 0368.07.2011 1.750.000 28 Đặt mua
27 Viettel 0337.6.4.2011 840.000 27 Đặt mua
28 Viettel 036.770.2011 840.000 27 Đặt mua
29 Viettel 039.272.2011 2.130.000 27 Đặt mua
30 Viettel 0385.99.2011 1.860.000 38 Đặt mua
31 Viettel 037.457.2011 1.140.000 30 Đặt mua
32 Viettel 034.930.2011 770.000 23 Đặt mua
33 Viettel 0967.46.2011 2.130.000 36 Đặt mua
34 Viettel 0394.66.2011 1.630.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0335.14.2011 970.000 20 Đặt mua
36 Viettel 0334.27.2011 970.000 23 Đặt mua
37 Viettel 0337.18.2011 860.000 26 Đặt mua
38 Viettel 036.224.2011 2.280.000 21 Đặt mua
39 Viettel 0368.40.2011 900.000 25 Đặt mua
40 Viettel 0389.80.2011 970.000 32 Đặt mua
41 Viettel 037.24.9.2011 2.280.000 29 Đặt mua
42 Viettel 0337.3.2.2011 980.000 22 Đặt mua
43 Viettel 0392.96.2011 2.280.000 33 Đặt mua
44 Viettel 037.277.2011 2.500.000 30 Đặt mua
45 Viettel 0387.34.2011 860.000 29 Đặt mua
46 Viettel 0354.63.2011 880.000 25 Đặt mua
47 Viettel 0356.34.2011 860.000 25 Đặt mua
48 Viettel 097.19.4.2011 5.600.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0327.26.2011 970.000 24 Đặt mua
50 Viettel 036.777.2011 2.500.000 34 Đặt mua
51 Viettel 0364.37.2011 840.000 27 Đặt mua
52 Viettel 0333.85.2011 1.950.000 26 Đặt mua
53 Viettel 0388.54.2011 1.100.000 32 Đặt mua
54 Viettel 0395.72.2011 860.000 30 Đặt mua
55 Viettel 097.1212011 5.600.000 24 Đặt mua
56 Viettel 0367.46.2011 810.000 30 Đặt mua
57 Viettel 0375.70.2011 840.000 26 Đặt mua
58 Viettel 0357.14.2011 980.000 24 Đặt mua
59 Viettel 0387.55.2011 1.630.000 32 Đặt mua
60 Viettel 096.219.2011 5.600.000 31 Đặt mua
61 Viettel 0387.4.1.2011 880.000 27 Đặt mua
62 Viettel 035.969.2011 1.330.000 36 Đặt mua
63 Viettel 0346.90.2011 700.000 26 Đặt mua
64 Viettel 096.206.2011 5.100.000 27 Đặt mua
65 Viettel 0343.76.2011 900.000 27 Đặt mua
66 Viettel 0373.22.2011 1.100.000 21 Đặt mua
67 Viettel 032.688.2011 2.130.000 31 Đặt mua
68 Viettel 0359.17.2011 1.100.000 29 Đặt mua
69 Viettel 0367.25.2011 900.000 27 Đặt mua
70 Viettel 0367.4.1.2011 880.000 25 Đặt mua
71 Viettel 0334.95.2011 860.000 28 Đặt mua
72 Viettel 036.909.2011 2.700.000 31 Đặt mua
73 Viettel 0385.70.2011 840.000 27 Đặt mua
74 Viettel 0345.43.2011 1.750.000 23 Đặt mua
75 Viettel 034.295.2011 2.280.000 27 Đặt mua
76 Viettel 0388.4.9.2011 900.000 36 Đặt mua
77 Viettel 0399.82.2011 1.170.000 35 Đặt mua
78 Viettel 0376.83.2011 1.140.000 31 Đặt mua
79 Viettel 0378.43.2011 910.000 29 Đặt mua
80 Viettel 0387.5.7.2011 1.140.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status