Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.145.2016 5.600.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0354.61.2016 1.100.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0339.48.2016 900.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0395.63.2016 1.100.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0386.43.2016 1.140.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0335.2.3.2016 1.180.000 25 Đặt mua
7 Viettel 039.455.2016 900.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0346.40.2016 710.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0345.41.2016 840.000 26 Đặt mua
10 Viettel 0335.4.6.2016 900.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0398.31.2016 900.000 33 Đặt mua
12 Viettel 0389.94.2016 980.000 42 Đặt mua
13 Viettel 033.798.2016 980.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0355.03.2016 980.000 25 Đặt mua
15 Viettel 0376.32.2016 900.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0389.82.2016 1.560.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0384.61.2016 1.100.000 31 Đặt mua
18 Viettel 097.1212016 5.600.000 29 Đặt mua
19 Viettel 038.31.7.2016 2.280.000 31 Đặt mua
20 Viettel 0329.2.5.2016 1.100.000 30 Đặt mua
21 Viettel 036.258.2016 2.130.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0366.45.2016 910.000 33 Đặt mua
23 Viettel 0327.33.2016 1.560.000 27 Đặt mua
24 Viettel 0968.4.9.2016 2.550.000 45 Đặt mua
25 Viettel 034.22.9.2016 2.130.000 29 Đặt mua
26 Viettel 0336.14.2016 1.210.000 26 Đặt mua
27 Viettel 0367.61.2016 1.100.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0347.13.2016 900.000 27 Đặt mua
29 Viettel 0377.31.2016 860.000 30 Đặt mua
30 Viettel 0369.72.2016 840.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0384.67.2016 900.000 37 Đặt mua
32 Viettel 0342.50.2016 700.000 23 Đặt mua
33 Viettel 0397.202016 900.000 30 Đặt mua
34 Viettel 0327.31.2016 970.000 25 Đặt mua
35 Viettel 0357.70.2016 860.000 31 Đặt mua
36 Viettel 033.267.2016 2.280.000 30 Đặt mua
37 Viettel 0384.35.2016 900.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0327.4.9.2016 900.000 34 Đặt mua
39 Viettel 0347.44.2016 860.000 31 Đặt mua
40 Viettel 0336.27.2016 970.000 30 Đặt mua
41 Viettel 035.217.2016 2.130.000 27 Đặt mua
42 Viettel 0348.35.2016 930.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0385.61.2016 1.100.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0388.37.2016 900.000 38 Đặt mua
45 Viettel 0373.6.4.2016 900.000 32 Đặt mua
46 Viettel 0376.3.3.2016 1.630.000 31 Đặt mua
47 Viettel 0327.46.2016 900.000 31 Đặt mua
48 Viettel 033.7.10.2016 2.130.000 23 Đặt mua
49 Viettel 033.792.2016 1.170.000 33 Đặt mua
50 Viettel 036.274.2016 2.280.000 31 Đặt mua
51 Viettel 0398.5.3.2016 1.000.000 37 Đặt mua
52 Viettel 035.909.2016 2.800.000 35 Đặt mua
53 Viettel 03.3455.2016 1.630.000 29 Đặt mua
54 Viettel 036.778.2016 900.000 40 Đặt mua
55 Viettel 0397.4.3.2016 900.000 35 Đặt mua
56 Viettel 0389.4.9.2016 1.140.000 42 Đặt mua
57 Viettel 0337.31.2016 900.000 26 Đặt mua
58 Viettel 0328.51.2016 840.000 28 Đặt mua
59 Viettel 0375.6.1.2016 1.100.000 31 Đặt mua
60 Viettel 0396.25.2016 1.100.000 34 Đặt mua
61 Viettel 037.261.2016 2.280.000 28 Đặt mua
62 Viettel 036.4.04.2016 1.250.000 26 Đặt mua
63 Viettel 03.5556.2016 1.330.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0384.40.2016 740.000 28 Đặt mua
65 Viettel 0358.1.3.2016 950.000 29 Đặt mua
66 Viettel 033.246.2016 2.280.000 27 Đặt mua
67 Viettel 0397.81.2016 900.000 37 Đặt mua
68 Viettel 0868.98.2016 3.000.000 48 Đặt mua
69 Viettel 037775.2016 1.100.000 38 Đặt mua
70 Viettel 0327.15.2016 770.000 27 Đặt mua
71 Viettel 0365.9.4.2016 840.000 36 Đặt mua
72 Viettel 0393.31.2016 1.140.000 28 Đặt mua
73 Viettel 037776.2016 1.630.000 39 Đặt mua
74 Viettel 0394.1.3.2016 910.000 29 Đặt mua
75 Viettel 0399.83.2016 1.180.000 41 Đặt mua
76 Viettel 033.218.2016 2.130.000 26 Đặt mua
77 Viettel 0346.872016 840.000 37 Đặt mua
78 Viettel 0337.74.2016 860.000 33 Đặt mua
79 Viettel 0347.29.2016 860.000 34 Đặt mua
80 Viettel 034.294.2016 2.130.000 31 Đặt mua
DMCA.com Protection Status