Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0395.00.2018 1.400.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0346.29.2018 1.400.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0353.00.2018 1.390.000 22 Đặt mua
4 Viettel 0357.16.2018 1.390.000 33 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.39.2018 1.830.000 47 Đặt mua
6 Mobifone 0937.97.2018 1.900.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0908.872.018 1.400.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 0908.54.2018 1.287.500 37 Đặt mua
9 Mobifone 0797.18.2018 1.662.500 43 Đặt mua
10 Mobifone 0908.27.2018 1.662.500 37 Đặt mua
11 Mobifone 0792.18.2018 1.662.500 38 Đặt mua
12 Mobifone 0937.96.2018 1.212.500 45 Đặt mua
13 Mobifone 0933.84.2018 1.287.500 38 Đặt mua
14 Mobifone 0785.18.2018 1.662.500 40 Đặt mua
15 Mobifone 093.7.03.2018 1.662.500 33 Đặt mua
16 Mobifone 0908.3.1.2018 2.150.000 32 Đặt mua
17 Mobifone 0798.18.2018 1.662.500 44 Đặt mua
18 Mobifone 0933.972.018 1.400.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 0908.4.8.2018 1.287.500 40 Đặt mua
20 Mobifone 0786.18.2018 1.662.500 41 Đặt mua
21 Mobifone 0939.012.018 1.700.000 33 Đặt mua
22 Mobifone 09.07.03.2018 5.310.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 083.555.2018 3.000.000 37 Đặt mua
24 Vinaphone 0829.05.2018 8.000.000 35 Đặt mua
25 Vinaphone 0942.68.2018 3.000.000 40 Đặt mua
26 Vinaphone 0817.06.2018 8.000.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 083.888.2018 8.000.000 46 Đặt mua
28 Vinaphone 09.1983.2018 8.000.000 41 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.66.2018 8.000.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 0826.06.2018 9.000.000 33 Đặt mua
31 Vinaphone 09.1996.2018 8.000.000 45 Đặt mua
32 Vinaphone 082.888.2018 8.000.000 45 Đặt mua
33 Vinaphone 08.3333.2018 15.000.000 31 Đặt mua
34 Vinaphone 091.168.2018 6.000.000 36 Đặt mua
35 Vinaphone 08.2468.2018 5.000.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 083.666.2018 5.000.000 40 Đặt mua
37 Vinaphone 091.666.2018 15.000.000 39 Đặt mua
38 Vinaphone 0816.01.2018 9.000.000 27 Đặt mua
39 Vinaphone 091.123.2018 6.000.000 27 Đặt mua
40 Vinaphone 0813.02.2018 8.000.000 25 Đặt mua
41 Vinaphone 0827.03.2018 9.000.000 31 Đặt mua
42 Vinaphone 088886.2018 12.000.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 09.1919.2018 8.000.000 40 Đặt mua
44 Vinaphone 0888.98.2018 3.500.000 52 Đặt mua
45 Vinaphone 091.568.2018 5.000.000 40 Đặt mua
46 Vinaphone 0945.68.2018 3.000.000 43 Đặt mua
47 Vinaphone 08.1997.2018 5.000.000 45 Đặt mua
48 Vinaphone 091.689.2018 3.000.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0777.28.2018 7.800.000 42 Đặt mua
50 Vinaphone 0814.97.2018 1.050.000 40 Đặt mua
51 Vinaphone 0839.78.2018 1.050.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 0854.84.2018 1.050.000 40 Đặt mua
53 Vinaphone 0856.57.2018 1.050.000 42 Đặt mua
54 Vinaphone 0818.5.3.2018 1.050.000 36 Đặt mua
55 Vinaphone 0941.73.2018 2.500.000 35 Đặt mua
56 Vinaphone 0914.96.2018 2.800.000 40 Đặt mua
57 Vinaphone 0949.33.2018 1.900.000 39 Đặt mua
58 Vinaphone 0916.87.2018 3.500.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 0947.29.2018 2.500.000 42 Đặt mua
60 Vinaphone 0943.36.2018 2.500.000 36 Đặt mua
61 Vinaphone 0918.91.2018 3.500.000 39 Đặt mua
62 Vinaphone 0944.64.2018 2.500.000 38 Đặt mua
63 Vinaphone 0941.91.2018 2.500.000 35 Đặt mua
64 Vinaphone 0945.71.2018 2.500.000 37 Đặt mua
65 Vinaphone 0947.84.2018 1.250.000 43 Đặt mua
66 Vinaphone 0886.96.2018 3.300.000 48 Đặt mua
67 Vinaphone 0836.50.2018 910.000 33 Đặt mua
68 Vinaphone 0914.95.2018 2.500.000 39 Đặt mua
69 Vinaphone 0826.86.2018 3.000.000 41 Đặt mua
70 Vinaphone 0948.25.2018 2.500.000 39 Đặt mua
71 Vinaphone 0919.56.2018 3.500.000 41 Đặt mua
72 Vinaphone 0947.64.2018 2.500.000 41 Đặt mua
73 Vinaphone 0944.92.2018 2.500.000 39 Đặt mua
74 Vinaphone 0946.83.2018 2.500.000 41 Đặt mua
75 Vinaphone 0945.26.2018 1.750.000 37 Đặt mua
76 Vinaphone 0947.49.2018 2.050.000 44 Đặt mua
77 Vinaphone 0948.74.2018 1.330.000 43 Đặt mua
78 Vinaphone 0941.82.2018 1.830.000 35 Đặt mua
79 Vinaphone 0944.49.2018 1.330.000 41 Đặt mua
80 Vinaphone 0949.83.2018 2.500.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status