Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2019

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.5559.2019 2.600.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0389.222019 1.630.000 36 Đặt mua
3 Viettel 0378.3.4.2019 860.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0358.4.9.2019 1.100.000 41 Đặt mua
5 Viettel 098.256.2019 5.100.000 42 Đặt mua
6 Viettel 033.257.2019 2.280.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0353.64.2019 840.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0965.4.1.2019 2.550.000 37 Đặt mua
9 Viettel 034.263.2019 1.790.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0359.16.2019 1.100.000 36 Đặt mua
11 Viettel 038.7.10.2019 1.750.000 31 Đặt mua
12 Viettel 096.1212019 6.500.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0968.1.4.2019 2.550.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0337.26.2019 860.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0344.59.2019 930.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0385.82.2019 1.560.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0398.90.2019 1.100.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0862.69.2019 2.280.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0389.85.2019 1.330.000 45 Đặt mua
20 Viettel 097.307.2019 4.000.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0384.5.1.2019 1.210.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0364.50.2019 900.000 30 Đặt mua
23 Viettel 032.771.2019 930.000 32 Đặt mua
24 Viettel 0369.38.2019 1.630.000 41 Đặt mua
25 Viettel 0327.5.4.2019 900.000 33 Đặt mua
26 Viettel 0345.4.9.2019 1.750.000 37 Đặt mua
27 Viettel 034.217.2019 2.280.000 29 Đặt mua
28 Viettel 0961.09.2019 5.200.000 37 Đặt mua
29 Viettel 0399.38.2019 1.630.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0395.70.2019 710.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0368.42.2019 970.000 35 Đặt mua
32 Viettel 0389.21.2019 1.100.000 35 Đặt mua
33 Viettel 0395.28.2019 1.100.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0974.96.2019 2.280.000 47 Đặt mua
35 Viettel 096.136.2019 5.600.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0335.80.2019 880.000 31 Đặt mua
37 Viettel 034.458.2019 900.000 36 Đặt mua
38 Viettel 035.280.2019 900.000 30 Đặt mua
39 Viettel 096.163.2019 5.600.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0364.70.2019 740.000 32 Đặt mua
41 Viettel 098.234.2019 5.300.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0327.55.2019 980.000 34 Đặt mua
43 Viettel 0343.60.2019 700.000 28 Đặt mua
44 Viettel 0398.80.2019 1.100.000 40 Đặt mua
45 Viettel 0346.8.4.2019 840.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0396.35.2019 1.170.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0395.90.2019 1.100.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0328.00.2019 900.000 25 Đặt mua
49 Viettel 0328.52.2019 1.140.000 32 Đặt mua
50 Viettel 0985.6.3.2019 3.150.000 43 Đặt mua
51 Viettel 096.242.2019 5.600.000 35 Đặt mua
52 Viettel 0335.8.7.2019 860.000 38 Đặt mua
53 Viettel 037.231.2019 2.280.000 28 Đặt mua
54 Viettel 0357.23.2019 1.100.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0328.50.2019 1.100.000 30 Đặt mua
56 Viettel 036.271.2019 2.280.000 31 Đặt mua
57 Viettel 0354.06.2019 770.000 30 Đặt mua
58 Viettel 0367.65.2019 810.000 39 Đặt mua
59 Viettel 0349.85.2019 900.000 41 Đặt mua
60 Viettel 038.779.2019 1.140.000 46 Đặt mua
61 Viettel 0363.25.2019 1.210.000 31 Đặt mua
62 Viettel 0389.82.2019 1.750.000 42 Đặt mua
63 Viettel 035.246.2019 2.130.000 32 Đặt mua
64 Viettel 0369.26.2019 910.000 38 Đặt mua
65 Viettel 0398.36.2019 1.750.000 41 Đặt mua
66 Viettel 036.4.05.2019 1.180.000 30 Đặt mua
67 Viettel 0362.33.2019 2.280.000 29 Đặt mua
68 Viettel 0965.32.2019 2.280.000 37 Đặt mua
69 Viettel 0393.95.2019 1.250.000 41 Đặt mua
70 Viettel 03535.9.2019 1.250.000 37 Đặt mua
71 Viettel 096.176.2019 3.900.000 41 Đặt mua
72 Viettel 096.167.2019 3.900.000 41 Đặt mua
73 Viettel 0385.3.8.2019 1.100.000 39 Đặt mua
74 Viettel 033.5.07.2019 1.560.000 30 Đặt mua
75 Viettel 0354.2.2.2019 980.000 28 Đặt mua
76 Viettel 0347.93.2019 860.000 38 Đặt mua
77 Viettel 0337.35.2019 900.000 33 Đặt mua
78 Viettel 037.31.1.2019 2.280.000 27 Đặt mua
79 Viettel 0387.38.2019 1.100.000 41 Đặt mua
80 Viettel 0373.02.2019 1.560.000 27 Đặt mua
DMCA.com Protection Status