Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 2323, quý khách nhập vào *2323
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2323, nhập vào 098*2323

Sim Năm Sinh 2020

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.87.2020 1.000.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 0789.91.2020 1.200.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 079.444.2020 1.150.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 079.345.2020 1.100.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0797.17.2020 900.000 35 Đặt mua
6 Viettel 097.241.2020 6.500.000 27 Đặt mua
7 Viettel 034.948.2020 1.140.000 32 Đặt mua
8 Viettel 096.231.2020 6.500.000 25 Đặt mua
9 Viettel 037.22.1.2020 3.300.000 19 Đặt mua
10 Viettel 034.31.5.2020 2.280.000 20 Đặt mua
11 Viettel 097.267.2020 6.500.000 35 Đặt mua
12 Mobifone 0907.1.4.2020 2.050.000 25 Đặt mua
13 Mobifone 0898.8.3.2020 2.050.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0907.9.3.2020 2.700.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0763.20.20.20 33.000.000 22 Đặt mua
16 Mobifone 0937.22.20.20 2.050.000 27 Đặt mua
17 Viettel 0364.15.2020 810.000 23 Đặt mua
18 Mobifone 0777.06.2020 4.500.000 31 Đặt mua
19 Mobifone 0938.25.2020 2.800.000 31 Đặt mua
20 Viettel 0984.71.2020 2.600.000 33 Đặt mua
21 Vinaphone 0943.39.2020 2.280.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0792.23.20.20 770.000 27 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.46.2020 2.280.000 36 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.58.2020 2.280.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0389.44.2020 840.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 0764.28.2020 840.000 31 Đặt mua
27 Mobifone 0773.60.2020 740.000 27 Đặt mua
28 Mobifone 0785.20.20.20 33.000.000 26 Đặt mua
29 Vinaphone 0945.38.20.20 2.280.000 33 Đặt mua
30 Vinaphone 0946.43.20.20 2.280.000 30 Đặt mua
31 Mobifone 0938.27.20.20 1.680.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 0947.83.2020 2.280.000 35 Đặt mua
33 Mobifone 0779.60.20.20 1.100.000 33 Đặt mua
34 Viettel 0377.02.2020 1.100.000 23 Đặt mua
35 Mobifone 0778.96.2020 1.680.000 41 Đặt mua
36 Vinaphone 0947.63.2020 2.280.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0764.27.2020 840.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0797.60.2020 740.000 33 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.73.2020 2.280.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0387.33.2020 980.000 28 Đặt mua
41 Vinaphone 0943.98.2020 2.280.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0344.48.2020 980.000 27 Đặt mua
43 Mobifone 0798.63.2020 880.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0797.38.2020 880.000 38 Đặt mua
45 Mobifone 0798.50.2020 950.000 33 Đặt mua
46 Mobifone 0797.83.2020 880.000 38 Đặt mua
47 Mobifone 0792.26.2020 950.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 0794.89.2020 880.000 41 Đặt mua
49 Mobifone 0794.70.2020 880.000 31 Đặt mua
50 Mobifone 0933.24.20.20 1.860.000 25 Đặt mua
51 Mobifone 0792.36.2020 880.000 31 Đặt mua
52 Mobifone 0797.44.2020 950.000 35 Đặt mua
53 Mobifone 0899.76.20.20 910.000 43 Đặt mua
54 Mobifone 0785.80.2020 880.000 32 Đặt mua
55 Mobifone 0797.80.2020 950.000 35 Đặt mua
56 Mobifone 0798.96.2020 880.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0797.23.2020 1.020.000 32 Đặt mua
58 Mobifone 0793.89.2020 880.000 40 Đặt mua
59 Vinaphone 0918.05.2020 9.000.000 27 Đặt mua
60 Vinaphone 0942.42.2020 3.000.000 25 Đặt mua
61 Vinaphone 094.789.2020 3.000.000 41 Đặt mua
62 Vinaphone 0914.12.2020 9.000.000 21 Đặt mua
63 Vinaphone 0918.06.2020 9.000.000 28 Đặt mua
64 Vinaphone 0917.03.2020 9.000.000 24 Đặt mua
65 Vinaphone 0912.90.2020 2.500.000 25 Đặt mua
66 Mobifone 079.20.4.2020 4.500.000 26 Đặt mua
67 Vinaphone 08.5252.2020 2.290.000 26 Đặt mua
68 Vinaphone 0817.00.20.20 1.990.000 20 Đặt mua
69 Mobifone 0937.45.20.20 1.470.000 32 Đặt mua
70 Vinaphone 0918.23.20.20 2.660.000 27 Đặt mua
71 Mobifone 0762.21.20.20 2.290.000 22 Đặt mua
72 Vinaphone 0888.79.20.20 2.660.000 44 Đặt mua
73 Viettel 09.74.71.20.20 2.600.000 32 Đặt mua
74 Viettel 097.356.20.20 3.000.000 34 Đặt mua
75 Viettel 097.351.20.20 3.000.000 29 Đặt mua
76 Viettel 09.73.75.20.20 3.000.000 35 Đặt mua
77 Viettel 0974.67.20.20 2.500.000 37 Đặt mua
78 Viettel 0387.55.2020 1.325.000 32 Đặt mua
79 Vinaphone 0942.69.2020 4.000.000 34 Đặt mua
80 Viettel 0974.61.20.20 2.200.000 31 Đặt mua
DMCA.com Protection Status